An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT NA bPINSEAN (MÉADÚ), 1956)

44 1956

ACHT NA bPINSEAN (MÉADÚ), 1956

AN SCEIDEAL.

Pinsin Sceidealta.

Alt 1.

Cuid I.

Pinsean nó liúntas a bhí i gcúrsa a íoctha, go hiomlán nó go páirteach, an 1ú lá de Lúnasa, 1956, agus ba—

(a) pinsean a deonadh faoin National School Teachers (Ireland) Act, 1879,

(b) pinsean a deonadh faoi Scéimeanna Aoisliúntais na Múinteoirí Scoile Náisiúnta, 1934 go 1954, i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an 1ú lá de Shamhain, 1952,

(c) pinsean a deonadh faoi Scéimeanna Aoisliúntais na Meán-Mhuinteoirí, 1920 go 1956, i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an 1ú lá de Shamhain, 1952,

(d) pinsean nó liúntas a deonadh faoin Constabulary and Police (Ireland) Act, 1883, arna leasú leis an Constabulary and Police (Ireland) Act, 1908, an Constabulary and Police (Ireland) Act, 1914, an Constabulary and Police (Ireland) Act, 1916, an Constabulary and Police (Ireland) Act, 1918, agus an Constabulary and Police (Ireland) Act, 1919, i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an 1ú lá de Shamhain, 1952, agus nach pinsean a deonadh faoi Orduithe Pinsean Póilíneachta Chathrach Bhaile Atha Cliath, 1922 agus 1924, nó faoi na horduithe sin arna n-athrú leis an hOrduithe um Pinsin an Gharda Shíochána, 1925 go 1955, le, nó maidir le, duine a ndearnadh comhalta den fhórsa cónasctha dhe faoi Acht Cónasctha na bhFórsaí Póilíneachta, 1925 (Uimh. 7 de 1925) ,

(e) pinsean a deonadh faoi Orduithe Pinsean an Gharda Shíochána, 1925 go 1955, nó faoi Orduithe Pinsean Póilíneachta Chathrach Bhaile Atha Cliath, 1922 agus 1924, nó faoi na horduithe sin arna n-athrú leis na hOrduithe um Pinsin an Gharda Shíochána, 1925 go 1955, i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an 1ú lá de Shamhain, 1952, agus nach pinsean a sonraítear sa mhír roimhe seo ná pinsean baintrí ná liúntas linbh,

(f) pinsean a deonadh faoi Orduithe Pinsean Chonstáblacht Ríoga na hÉireann (Fir d'Eirigh as agus Fir a Briseadh), 1924, 1929, 1936, agus 1949, agus nach pinsean baintrí,

(g) liúntas bliantúil a deonadh faoi na hAchta Aoisliúntas, 1834 go 1954, i leith seirbhíse a chriochnaigh roimh an 1ú lá de Shamhain, 1952,

(h) liúntas bliantúil a deonadh faoi bharántas faoi alt 1 den Superannuation Act, 1887, i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an 1ú lá de Shamhain, 1952,

(i) liúntas bliantúil speisialta a deonadh mar chúiteamh faoi alt 7 den Superannuation Act, 1859, nó faoi alt 6 den Superannuation Act, 1909, i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an 1ú lá de Shamhain, 1952,

(j) pinsean a deonadh faoin Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1924 (Uimh. 10 de 1924) , an tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1936 (Uimh. 48 de 1936) , agus an tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1947 (Uimh. 20 de 1947) , i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an 1ú lá d'Aibreán, 1953,

(k) pinsean a deonadh faoi Acht an Ard-Scrúdóra, 1923 (Uimh. 1 de 1923) , agus Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1944 (Uimh. 19 de 1944) , i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an 1ú lá d'Aibreán, 1953,

(l) pinsean a deonadh faoi Acht Socruithe na nGríobhthach, 1923 (Uimh. 5 de 1923) ,

(m) pinsean a deonadh faoin Acht um Chumhachta Feidhmiúcháin (Forála Iarmartacha), 1937 (Uimh. 20 de 1937) ,

(n) pinsean a deonadh i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an 1ú lá d'Eanáir, 1953, do dhuine a bhí ar fostú ag Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn maidir le haireachasú nó caomhnadh a dhéanamh ar uisce-bhealach nó siltean na Sionainne nó aon fho-abhann di nó ar oibreacha a rinneadh chun feabhas a chur ar an uisce-bhealach nó ar an siltean sin,

(o) pinsean a dheoin sean-Chumann an Árachais Náisiúnta ar Shláinte do dhuine faoi na socruithe aoisliúntais atá ceadaithe ag an gCumann sin,

(p) liúntas cúitimh is iníoctha faoin Acht um Chléireach Sheanad Éireann (Cúiteamh), 1939 (Uimh. 16 de 1939) , nó

(q) pinsean a deonadh faoi alt 4 den Acht Oifigeach Cúirte, 1945 ( Uimh. 25 de 1945 ), i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an 1ú lá de Shamhain, 1952.

Cuid II.

(a) (i) Pinsean baintrí a deonadh, pé acu roimh an Acht seo a rith nó dá éis sin é, faoi Scála (i) i mír (a) de Chuid II den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Dublin Metropolitan Police Pensions Order, 1922, arna leasú leis an Ordú um Pinsin an Gharda Shíochána, 1950 (R. & O.R., Uimh. 154 de 1950), nó faoi Scála (i) i Mír A de Chuid II den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Ordú um Pinsin an Gharda Shíochána, 1925 (R. & O.R., Uimh. 63 de 1925), arna leasú leis an Ordú um Pinsin an Gharda Shíochána, 1950.

(ii) Gnáth-phinsean baintrí a deonadh, pé acu roimh an Acht seo a rith nó dá éis sin é, faoi Scála (ii) i mir (a) i gCuid II den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Dublin Metropolitan Police Pensions Order, 1922, nó faoi Scála (ii) i Mír A i gCuid II den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Ordú um Pinsin an Gharda Shíochána, 1925, nó pinsean speisialta baintrí arna ríomh faoi riail 7 i mír (a) de Chuid II den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Dublin Metropolitan Police Pensions Order, 1922, arna leasú leis an Ordú um Pinsin an Gharda Shíochána, 1950, nó faoi fho-mhír 2 de Mhír A i gCuid II den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Ordú um Pinsin an Gharda Shíochána, 1925, arna leasú leis an Ordú um Pinsin an Gharda Shíochána, 1950.

(b) Pinsean baintrí a deonadh, pé acu roimh an Acht seo a rith nó dá éis sin é, faoi Orduithe Pinsean Chonstáblaíocht Ríoga na hÉireann (Fir d'Eirigh as agus Fir a Briseadh), 1924, 1929, 1936 agus 1949.

(c) Pinsean baintrí nó liúntas linbh a deonadh, pé acu roimh an Acht seo a rith nó dá éis sin é, faoi na hAchta um Oifigí Aireachta agus Parlaiminte, 1938 go 1952.

Cuid III.

(a) Pinsean nó liúntas a dheoin údarás áitiúil agus a bhí i gcúrsa a íoctha, go hiomlán nó go páirteach, an 1ú lá de Lúnasa, 1956, agus—

(i) ar pinsean nó liúntas é a deonadh i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an 1ú lá de Shamhain, 1952, nó, i gcás ar dóigh leis an Aire imthosca speisialta a bheith ann maidir le haon aicme nó aicmí áirithe oifigeach nó seirbhíseach d'údarás áitiúil agus gur pinsean nó liúntas é maidir le comhalta den aicme sin nó de cheann de na haicmí sin, a chríochnaigh roimh lá nár dhéanaí ná an 6ú lá d'Aibreán, 1953, arna chinneadh ag an údarás áitiúil le toiliú an Aire, nó

(ii) ar pinsean nó liúntas é a ríomhadh, go hiomlán nó go páirteach, do réir na meán-mhéide bliantúla luach saothair inphinsin thar tréimhse a thosnaigh trí mhí ar a laghad roimh an 1ú lá de Shamhain, 1952, nó, i gcás ar dóigh leis an Aire imthosca speisialta a bheith ann maidir le haon aicme nó aicmí áirithe oifigeach nó seirbhíseach d'údarás áitiúil agus gur pinsean nó liúntas é maidir le comhalta den aicme sin nó de cheann de na haicmí sin, a thosnaigh trí mhí ar a laghad roimh lá nár dhéanaí ná an 6ú lá d'Aibreán, 1953, arna chinneadh ag an údarás áitiúil le toiliú an Aire.

(b) Pinsean is iníoctha ag an Aire Rialtais Áitiúil de bhuaidh fo-ailt (9) d'alt 5 den Acht Rialtais Áitiúil, 1936 (Uimh. 46 de 1936) , nó de bhuaidh ailt 70 (A) den Dublin Corporation Act, 1890, agus ailt 66 den Local Government (Ireland) Act, 1898, agus a bhí i gcúrsa a íoctha, go hiomlán nó go páirteach, an 1ú lá de Lúnasa, 1956.

Cuid IV.

Pinsean nó liúntas a dheoin údarás cuain agus a bhí i gcúrsa a íoctha, go hiomlán nó go páirteach, an 1ú lá de Lúnasa, 1956, agus—

(i) ar pinsean nó liúntas é a deonadh i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an 1ú lá de Shamhain, 1952, nó, i gcás ar dóigh leis an Aire Tionscail agus Tráchtála imthosca speisialta a bheith ann i leith aon aicme nó aicmí áirithe oifigeach nó seirbhíseach d'údarás cuain agus gur pinsean nó liuntas é maidir le comhalta den aicme sin nó de cheann de na haicmí sin, a chríochnaigh roimh lá nár dhéanaí ná an 6ú lá d'Aibreán, 1953, arna chinneadh ag an údarás cuain le toiliú an Aire sin, nó

(ii) ar pinsean nó liúntas é a ríomhadh, go hiomlán nó go páirteach, do réir na meánmhéide bliantúla luach saothair inphinsin thar tréimhse a thosnaigh trí mhí ar a laghad roimh an 1ú lá de Shamhain, 1952, nó, i gcás ar dóigh leis an Aire Tionscail agus Tráchtála imthosca speisialta a bheith ann maidir le haon aicme nó aicmí áirithe oifigeach nó seirbhíseach d'údarás cuain agus gur pinsean nó liúntas é maidir le comhalta den aicme sin nó de cheann de na haicmí sin, a thosnaigh trí mhí ar a laghad roimh lá nár dhéanaí ná an 6ú lá d'Aibreán, 1953, arna chinneadh ag an údarás cuain le toiliú an Aire sin.