An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III. Rásaíocht Chon.) Ar Aghaidh (CUID V. Forálacha a Bhaineann le Geall-Ghlacadóirí.)

12 1958

ACHT TIONSCAIL NA gCON, 1958

CUID IV.

Club Cúrsála na hÉireann.

Club Cúrsála na hÉireann.

26. —(1) Is é cóiriú an Chlub an cóiriú atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, faoi réir aon athruithe a dhéanfar go cuí air ó am go ham le toiliú an Bhoird roimh ré i scríbhinn.

(2) Tugtar leis seo d'aitheantas don Chlub gurb é, faoi réir forálacha an Achta seo agus forálacha chóirithe an Chlub agus faoi réir rialaithe agus treoraithe an Bhoird i gcoitinne an t-údarás rialaithe le haghaidh síolrú con agus cúrsáil chon.

(3) Féadfaidh an Bord comhairle agus cúnamh a thabhairt don Chlub i ndáil le haon ghníomhachtaí nó bearta a chabhródh leis an gClub chun a chóiriú agus a rialacha a chur i bhfeidhm níos fearr, leis an gClub chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh níos fearr nó le tionscal na gcon a fheabhsú agus a fhorbairt.

(4) Beidh de dhualgas ar an gClub cibé leabhair, cuntais agus taifid a choimeád a cheadóidh an Bord agus cibé eolas a thabhairt don Bhord faoi ghníomhachtaí an Chlub a iarrfaidh an Bord.

(5) Ní mór do rialacha an Chlub toiliú an Bhoird a bheith leo.

(6) I gcaitheamh na dtrí mblian dar tús dáta tosach feidhme an ailt seo, déanfar ceapadh comhaltaí de Choiste Feidhmiúchán an Chlub faoi réir maoirseachta an Bhoird.

(7) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá tar éis an lae bhunaithe a cheapfaidh an tAire le hordú.