An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1958) Ar Aghaidh (CUID II. Forálacha Airgeadais)

27 1958

ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1958

CUID I.

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

1. —(1) Féadfar Acht na dTithe (Leasú), 1958 , a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar an tAcht seo, a mhéid a leasaíonn sé Achtanna Tithe an Lucht Oibre, 1890 go 1956, Achtanna na Sclábhaithe, 1883 go 1956, na hAchtanna um Thithe Beaga Cónaithe a Fháil, 1899 go 1957, agus Achtanna na dTithe (Forálacha Airgeadais agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932 go 1956, a léamh agus a fhorléiriú mar aon ní amháin leis na hAchtanna sin faoi seach agus féadfar Achtanna Tithe an Lucht Oibre, 1890 go 1958, Achtanna na Sclábhaithe, 1883 go 1958, na hAchtanna um Thithe Beaga Cónaithe a Fháil, 1899 go 1958, agus Achtanna na dTithe (Forálacha Airgeadais agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932 go 1958, a ghairm den Acht seo agus de na hAchtanna sin le chéile.

Mínithe.

1931, Uimh. 50 .

1932, Uimh. 19 .

1948, Uimh. 1 .

1950, Uimh. 25 .

1952, Uimh. 16 .

1954, Uimh. 16 .

1956, Uimh. 31 .

2. —San Acht seo—

ciallaionn “Acht 1931” Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1931 ;

ciallaíonn “Acht 1932” Acht na dTithe (Forálacha Airgeadais agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932;

ciallaíonn “Acht 1948” Acht na dTithe (Leasú), 1948 ;

ciallaíonn “Acht 1950” Acht na dTithe (Leasú), 1950 ;

ciallaíonn “Acht 1952” Acht na dTithe (Leasú), 1952 ;

ciallaíonn “Acht 1954” Acht na dTithe (Leasú), 1954 ;

ciallaíonn “Acht 1956” Acht na dTithe (Leasú), 1956 ;

ciallaíonn “údarás tithe”—

(a) i gcás ceantair shláinte chontae, comhairle an chontae ina bhfuil an ceantar sláinte contae sin,

(b) i gcás contae-bhuirge nó buirge eile, bardas na contaebhuirge nó na buirge eile sin, agus

(c) i gcás ceantair uirbigh, comhairle an cheantair uirbigh sin;

ciallaíonn “Achtanna Tithe an Lucht Oibre” Achtanna Tithe an Lucht Oibre, 1890 go 1956, arna leasú leis an Acht seo;

ciallaíonn “Achtanna na Sclábhaithe” Achtanna na Sclábhaithe, 1883 go 1956, arna leasú leis an Acht seo;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Rialtais Áitiúil.

Rialacháin.

3. —(1) Gach rialachán a dhéanfaidh an tAire faoin Acht seo, leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den lá agus fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar d'aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán sin.

(2) Ní dhéanfaidh an tAire aon rialachán faoin Acht seo a mbeidh foráil ann, maidir le híocaíocht a bheidh le déanamh ag an Aire, gan an tAire Airgeadais do thoiliú leis an bhforáil sin.

Caiteachas.

4. —Déanfar an caiteachas faoina rachaidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Athghairm.

1906, c. 37.

5. —(1) Déantar leis seo gach achtachán a luaitear sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a athghairm a mhéid a shonraítear sa tríú colún den Sceideal sin.

(2) Athghairtear leis seo alt 17 den Labourers (Ireland) Act, 1906, amhail ar an lú lá de Nollaig, 1958, agus ón lá sin amach.

(3) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an lú lá d'Aibreán, 1959.