An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT NA bPINSEAN (MÉADÚ), 1959)

43 1959

ACHT NA bPINSEAN (MÉADÚ), 1959

AN SCEIDEAL.

Pinsin Sceidealta.

Alt 1.

Cuid I.

Pinsean nó liúntas a bhí i gcúrsa a íoctha, go hiomlán nó go páirteach, an lú lá de Lúnasa, 1959, agus ba—

(a) pinsean a deonaíodh faoin National School Teachers (Ireland) Act, 1879.

(b) pinsean a deonaíodh faoi Scéimeanna Aoisliúntais na Múinteoirí Scoile Náisiúnta, 1934 go 1958, i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an lú lá d'Eanáir, 1950,

(c) pinsean a deonaíodh faoi Scéimeanna Aoisliúntais na Meán-Mhuinteoirí, 1929 go 1956, i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an lú lá d'Eanáir, 1950,

(d) pinsean nó liúntas a deonaíodh faoin Constabulary and Police (Ireland) Act, 1883, arna leasú leis an Constabulary and Police (Ireland) Act, 1908, an Constabulary and Police (Ireland) Act, 1914, an Constabulary and Police (Ireland) Act, 1916, an Constabulary and Police (Ireland) Act, 1918, agus an Constabulary and Police (Ireland) Act, 1919, agus nach pinsean a deonaíodh faoi Orduithe Pinsean Póilíneachta Chathrach Bhaile Atha Cliath, 1922 agus 1924, nó faoi na horduithe sin arna n-athrú leis na hOrduithe um Pinsin an Gharda Shíochána, 1925 go 1957, le, nó maidir le, duine a ndearnadh comhalta den fhórsa cónasctha de faoi Acht Cónasctha na

1925, Uimh. 7 .

bhFórsaí Póilíneachta, 1925,

(e) pinsean a deonaíodh faoi na hOrduithe um Pinsin an Gharda Shíochána, 1925 go 1957, nó faoi Orduithe Pinsean Póilíneachta Chathrach Bhaile Atha Cliath, 1922 agus 1924, nó faoi na horduithe sin arna n-athrú leis na hOrduithe um Pinsin an Gharda Shíochána, 1925 go 1957, i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an lú lá de Shamhain, 1948, agus nach pinsean a shonraítear sa mhír sin roimhe seo ná pinsean baintrí ná liúntas linbh,

(f) pinsean a deonaíodh faoi Orduithe Pinsean Chonstáblaíocht Ríoga na hÉireann (Fir d'Eirigh as agus Fir a Briseadh), 1924, 1929, 1936 agus 1949, agus nach pinsean baintrí,

(g) liúntas bliantúil a deonaíodh faoi na hAchtanna Aoisliúntas, 1834 go 1956, i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh—

(i) i gcás inar £350 nó níos lú sa bhliain an ráta luach saothair a íocadh aisti an 28ú lá de Bhealtaine, 1948—an 29ú lá de Bhealtaine, 1948, nó

(ii) in aon chás eile—an lú lá de Shamhain, 1948,

(h) liúntas bliantúil a deonaíodh faoi bharántas faoi alt 1 den Superannuation Act, 1887, i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an lú lá de Shamhain, 1948,

(i) liúntas bliantúil speisialta a deonaíodh mar chúiteamh faoi alt 7 den Superannuation Act, 1859, nó faoi alt 6 den Superannuation Act, 1909, i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an lú lá de Shamhain, 1948.

1924, Uimh. 10 .

1936, Uimh. 48 .

1947, Uimh. 20 .

(j) pinsean a deonaíodh faoin Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1924 , an tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1936 , agus an tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1947 , i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an lú lá d'Aibreán, 1947,

1923, Uimh. 5 .

(k) pinsean a deonaíodh faoi Acht Socruithe na nGríobhthach, 1923 ,

1937, Uimh. 20 .

(l) pinsean a deonaíodh faoin Acht um Chumhachta Feidhmiúcháin (Forála Iarmartacha), 1937,

(m) pinsean a deonaíodh i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an lú lá d'Eanáir, 1949, do dhuine a bhí ar fostú ag Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn maidir le haireachasú nó caomhnadh a dhéanamh ar uisce-bhealach nó siltean na Sionna nó aon fho-abhann di nó ar oibreacha a rinneadh chun feabhas a chur ar an uisce-bhealach nó ar an siltean sin,

(n) pinsean a dheonaigh sean-Chumann an Árachais Náisiúnta ar Shláinte do dhuine faoi na comhshocraíochtaí aoisliúntais a cheadaigh an Cumann sin i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an lú lá de Shamhain, 1948,

1939, Uimh. 16 .

(o) liúntas cúitimh is iníoctha faoin Acht um Chléireach Sheanad Éireann (Cúiteamh), 1939 , nó

1945, Uimh. 25 .

(p) pinsean a deonaíodh faoi alt 4 den Acht Oifigeach Cúirte, 1945 , i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an lú lá de Shamhain, 1948.

CUID II.

(a) (i) Pinsean baintrí a deonaíodh, cibé acu roimh an Acht seo a rith nó dá éis sin é, faoi Scála (i) i mír (a) de Chuid II den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Dublin Metropolitan Police Pensions Order, 1922, arna leasú leis an Ordú um Pinsin an Gharda Shíochána, 1950 (R. & O.R., Uimh. 154 de 1950), nó faoi Scála (i) i Mír A de Chuid II den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Ordú um Pinsin an Gharda Shíochána, 1925 (R. & O.R., Uimh. 63 de 1925), arna leasú leis an Ordú um Pinsin an Gharda Shíochána, 1950.

(ii) Gnáth-phinsean baintrí a deonaíodh, cibé acu roimh an Acht seo a rith nó dá éis sin é, faoi Scála (ii) i mír (a) i gCuid II den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Dublin Metropolitan Police Pensions Order, 1922 nó faoi Scála (ii) i Mír A de Chuid II den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Ordú um Pinsin an Gharda Shíochána, 1925, nó pinsean speisialta baintrí arna ríomh faoi riail 7 i mír (a) de Chuid II den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Dublin Metropolitan Police Pensions Order, 1922, arna leasú leis an Ordú um Pinsin an Gharda Shíochána, 1950, nó faoi fho-mhír 2 de Mhír A de Chuid II den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Ordú um Pinsin an Gharda Shíochána, 1925, arna leasú leis an Ordú um Pinsin an Gharda Shíochána, 1950.

(b) Pinsean baintrí a deonaíodh, cibé acu roimh an Acht seo a rith nó dá éis sin é, faoi Orduithe Pinsean Chonstáblaíocht Ríoga na hÉireann (Fir d'Eirigh as agus Fir a Briseadh), 1924, 1929, 1936 agus 1949.

(c) Pinsean baintrí nó liúntas linbh a deonaíodh, cibé acu roimh an Acht seo a rith nó dá éis sin é, faoi na hAchtanna um Oifigí Aireachta agus Parlaiminte, 1938 go 1952.

CUID III.

(a) Pinsean nó liúntas a dheonaigh údarás áitiúil agus a bhí i gcúrsa a íoctha, go hiomlán nó go páirteach, an lú lá de Lúnasa, 1959, agus—

(i) ar pinsean nó liúntas é a deonaíodh i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an lú lá de Shamhain, 1952, nó, i gcás ar dóigh leis an Aire imthosca speisialta a bheith ann maidir le haon aicme nó aicmí áirithe oifigeach nó seirbhíseach d'údarás áitiúil agus gur pinsean nó liúntas é maidir le comhalta den aicme sin nó de cheann de na haicmí sin, a chríochnaigh roimh an lá a chinn an t-údarás áitiúil de bhun fo-mhír (1) de mhír (a) de Chuid III den Sceideal a ghabhann le hAcht 1956, nó

(ii) ar pinsean nó liúntas é a ríomhadh, go hiomlán nó go páirteach, faoi threoir na meánmhéide luach saothair bhliantiúil inphinsin thar tréimhse a thosaigh trí mhí ar a laghad roimh an lú lá de Shamhain, 1952, nó i gcás ar dóigh leis an Aire imthosca speisialta a bheith ann maidir le haon aicme nó aicmí áirithe oifigeach nó seirbhíseach d'údarás áitiúil agus gur pinsean nó liúntas é maidir le comhalta den aicme sin nó de cheann de na haicmí sin, a thosaigh trí mhí ar a laghad roimh an lá a chinn an t-údarás áitiúil de bhun fo-mhír (ii) de mhír (a) de Chuid III den Sceideal a ghabhann le hAcht 1956.

1936, Uimh. 46 .

(b) Pinsean is iníoctha ag an Aire Rialtais Áitiúil de bhua fo-alt (9) d'alt 5 den Acht Rialtais Áitiúil, 1936, nó de bhua alt 70 (A) den Dublin Corporation Act, 1890, agus alt 66 den Local Government (Ireland) Act, 1898, agus a bhí i gcúrsa a íoctha, go hiomlán nó go páirteach, an lú lá de Lúnasa, 1959.

CUID IV.

Pinsean nó liúntas a dheonaigh údarás cuain agus a bhí i gcúrsa a íoctha, go hiomlán nó go páirteach, an lú lá de Lúnasa, 1959, agus—

(i) ar pinsean nó liúntas é a deonaíodh i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an lú lá de Shamhain, 1952, nó, i gcás ar dóigh leis an Aire Iompair agus Cumhachta imthosca speisialta a bheith ann maidir le haon aicme nó aicmí áirithe oifigeach nó seirbhíseach d'údarás cuain agus gur pinsean nó liúntas é maidir le comhalta den aicme sin nó de cheann de na haicmí sin, a chríochnaigh roimh an lá a chinn an t-údarás cuain de bhun mír (i) de Chuid IV den Sceideal a ghabhann le hAcht 1956, nó

(ii) ar pinsean nó liúntas é a ríomhadh, go hiomlán nó go páirteach, faoi threoir na meánmhéide luach saothair bhliantúil inphinsin thar tréimhse a thosaigh trí mhí ar a laghad roimh an lú lá de Shamhain, 1952, nó, i gcás ar dóigh leis an Aire Iompair agus Cumhachta imthosca speisialta a bheith ann maidir le haon aicme nó aicmí áirithe oifigeach nó seirbhíseach d'údarás cuain agus gur pinsean nó liúntas é maidir le comhalta den aicme sin nó de cheann de na haicmí sin, a thosaigh trí mhí ar a laghad roimh an lá a chinn an t-údarás cuain de bhun mír (ii) de Chuid IV den Sceideal a ghabhann le hAcht 1956.

Uimh.

Gearr-Theideal

Teideal

Leathanach

1.

(Príobháideach)

Acht Daingnithe Ordaithe Shealadaigh Rialtais Áitiúil, 1959 .

Acht do dhaingniú an Ordaithe um Buirg Loch Garman (Teorainn a Athrú), 1959.

1180