An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN DARA SCEIDEAL.) Ar Aghaidh (AN CEATHRU SCEIDEAL.)

2 1960

AN tACHT ARM-PHINSEAN, 1960

AN TRIU SCEIDEAL.

Rátaí méadaithe na bpinsean a deonaíodh d'oifigigh áirithe faoi ailt 10 agus 12 d'Acht 1927.

Ailt 8 (1) agus 10 (1) .

1. (1) Aon phinsean míthreora a deonaíodh faoi fho-alt (1) d'alt 10 d'Acht 1927 d'oifigigh a urscaoileadh as na fórsaí roimh an 2ú lá d'Aibreán, 1950, agus ar a raibh, ar dháta a urscaoilte, míchumas de dheasca galair dob inchurtha i leith seirbhíse sna fórsaí i rith na tréimhse Aibreán, 1922—Meán Fómhair, 1924, is é méad a bheidh ann, in ionad méad arna ríomh de réir fho-mhír (1) de mhír 1 den Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht 1957, cibé méad acu seo a leanas is lú—

(a) méad an phinsin mhíthreora sin is iníoctha faoi na hAchtanna, móide—

(i) má urscaoileadh an t-oifigeach sin as na fórsaí roimh an 1ú lá de Mheán Fómhair, 1949—sé faoin gcéad, nó

(ii) má urscaoileadh an t-oifigeach sin as na fórsaí an lú lá de Mheán Fómhair, 1949, nó dá éis sin— ceathair faoin gcéad,

(b) an méad dob iníoctha leis an oifigeach sin faoi na hAchtanna dá mb'ar an 2ú lá de Shamhain, 1952, a urscaoileadh as na fórsaí é agus go mb'ionann a chéim agus a sheirbhís sa chéim sin ar an dáta sin agus a chéim agus a sheirbhís sa chéim sin ar an dáta a urscaoileadh é iarbhír agus gurb é scála pinsin a bhain leis an scála iomchuí atá sna Táblaí a ghabhann le fo-alt (2) d'alt 4 d'Acht 1957.

(2) Aon phinsean míthreora a deonaíodh faoi fho-alt (1) d'alt 10 d'Acht 1927 d'oifigeach a urscaoileadh as na fórsaí roimh an 2ú lá d'Aibreán, 1950, agus ar a raibh, ar dháta a urscaoilte, míchumas de dheasca galair dob inchurtha i leith seirbhíse sna fórsaí i rith tréimhse na héigeandála, is é méad a bheidh ann, in ionad méad arna ríomh de réir fho-mhír (2) de mhír (1) den Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht 1957, cibé méad acu seo a leanas is lú—

(a) méad an phinsin mhíthreora sin is iníoctha faoi na hAchtanna, móide—

(i) má urscaoileadh an t-oifigeach sin as na fórsaí roimh an 1ú lá de Mheán Fómhair, 1949—se faoin gcéad, nó

(ii) má urscaoileadh an t-oifigeach sin as na fórsaí an lú lá de Mheán Fómhair, 1949, nó dá éis sin— ceathair faoin gcéad,

(b) an méad dob iníoctha leis an oifigeach sin faoi na hAchtanna dá mb'ar an 2ú lá de Shamhain, 1952, a urscaoileadh as na fórsaí é agus go mb'ionann a chéim agus a sheirbhís sa chéim sin ar an dáta sin agus a chéim agus a sheirbhís sa chéim sin ar an dáta a urscaoileadh é iarbhír agus gurb é scála pinsin a bhain leis an scála iomchuí atá sna Táblaí a ghabhann le fo-alt (2) d'alt 4 d'Acht 1957.

2. Aon phinsean créachta a deonaíodh faoi fho-alt (1) d'alt 12 d'Acht 1927 d'oifigeach a urscaoileadh as na fórsaí roimh an 2ú lá d'Aibreán, 1950, is é méad a bheidh ann, in ionad an méad atá ann faoi láthair, cibé méad acu seo leanas is lú—

(a) méad an phinsin chréachta sin is iníoctha faoi na hAchtanna, móide—

(i) má urscaoileadh an t-oifigeach sin as na fórsaí roimh an 1ú lá de Mheán Fómhair, 1949—sé faoin gcéad, nó

(ii) má urscaoileadh an t-oifigeach sin as na fórsaí an lú lá de Mheán Fómhair, 1949, nó dá éis sin— ceathair faoin gcéad.

(b) an méad dob iníoctha leis an oifigeach sin faoi na hAchtanna dá mb'ar an 2ú lá de Shamhain, 1952, a urscaoileadh as na fórsaí é agus go mb'ionann a chéim agus a sheirbhís sa chéim sin ar an dáta sin agus a chéim agus a sheirbhís sa chéim sin ar an dáta a urscaoileadh é iarbhír agus gurb é scála pinsin a bhain leis an scála iomchuí atá sna Táblaí a ghabhann le fo-alt (2) d'alt 4 d'Acht 1957.