An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT TOGHCHÁN, 1960) Ar Aghaidh (CUID II. Forálacha i dTaobh na Vótaíochta sa Toghchán Dála agus sna Toghcháin Áitiúla.)

14 1960

AN tACHT TOGHCHÁN, 1960

CUID I.

Réamhráiteach agus Ginearálta.

Gearrtheideal.

1. —Féadfar an tAcht Toghchán, 1960 , a ghairm den Acht seo.

Léiriú.

2. —(1) San Acht seo—

ciallaíonn “an Toghchán Dála” comhalta de Dháil Éireann a thoghadh chun an folúntas a líonadh a tharla de dheasca Seosamh O hAodha d'fháil bháis;

ciallaíonn “na húdaráis áitiúla” na comhairlí contae, na bardais chontae-bhuirge nó buirgí eile, na comhairlí ceantar uirbeacha agus na coimisinéirí bailte a bhfuil a limistéir feidhmiúcháin sa limistéar arb éard é contaetha riaracháin Cheatharlach agus Chill Chainnigh agus contae-bhuirg Phortláirge;

ciallaíonn “na toghcháin áitiúla” na toghcháin chomhaltaí de na húdaráis áitiúla a bheidh ar siúl sa bhliain 1960;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Rialtais Áitiúil.

(2) Déanfar aon tagairt san Acht seo do chomhaltaí d'údarás áitiúil a fhorléiriú, nuair is bardas contae-bhuirge nó buirge eile an t-údarás áitiúil atá i gceist, mar thagairt do chomhaltaí na comhairle a bunaíodh le dlí i leith na contae-bhuirge nó na buirge eile sin.

Oibriú Coda II agus laethanta áirithe a shocrú.

3. —(1) Má thairgtear an rit don toghchán Dála tráth nach déanaí ná an 1ú lá de Mheitheamh, 1960, féadfaidh an tAire, le hordú, a dhearbhú go bhfuil Cuid II den Acht seo i ngníomh.

(2) Socróidh ordú faoin alt seo maidir leis an toghchán Dála—

(a) lá a measfar gurb é an lá é a fuair an ceann comhairimh an rit, agus

(b) lá le haghaidh vótaíochta.

(3) Má dhéantar ordú faoin alt seo, tiocfaidh Cuid II den Acht seo i ngníomh ar an ordú a dhéanamh, ach ní thiocfaidh sí i ngníomh ar aon mhodh eile.