An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT DEOCHA MEISCIÚLA, 1960) Ar Aghaidh (CUID II. Tráthanna Toirmiscthe.)

18 1960

AN tACHT DEOCHA MEISCIÚLA, 1960

CUID I.

Réamhráiteach agus Ginearálta.

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

1. —(1) Féadfar an tAcht Deocha Meisciúla, 1960 , a ghairm den Acht seo.

(2) A mhéid a leasaíonn sé agus a leathnaíonn sé na hAchtanna Ceadúnúcháin, 1833 go 1953, forléireofar an tAcht seo agus na hAchtanna sin mar aon ní amháin, agus féadfar na hAchtanna Ceadúnúcháin, 1833 go 1960, a ghairm díobh le chéile, agus a mhéid a leasaíonn sé agus a leathnaíonn sé Achtanna Clárú na gClubanna, 1904 go 1927, forléireofar é féin agus na hAchtanna sin mar aon ní amháin agus féadfar Achtanna Clárú na gClubanna, 1904 go 1960, a ghairm díobh le chéile.

Léiriú.

1902, c. 18.

1910, c. 8.

1927, Uimh. 15 .

i1943, Umh. 7.

2. —(1) San Acht seo, ach amháin i gcás ina n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt,—

ciallaíonn “Acht 1902” an Licensing (Ireland) Act, 1902;

ciallaíonn “Acht 1910” an Finance (1909-10) Act, 1910;

ciallaíonn “Acht 1927” an tAcht Deocha Meisciúla, 1927 ;

ciallaíonn “Acht 1943” an tAcht Deocha Meisciúla, 1943 ;

ciallaíonn “an Chúirt”, maidir le himeachtaí i dtaobh ar-cheadúnas a dheonú, an Chúirt Chuarda, agus, maidir le himeachtaí i dtaobh eis-cheadúnais nó i dtaobh ar-cheadúnas a athnuachan nó a aistriú, an Chúirt Dúiche;

ciallaíonn “ceantar Cúirte” ceantar Cúirte Dúiche arna fhorordú le dlí chun gnó ceadúnúcháin a dhéanamh;

ciallaíonn “ceadúnas” ceadúnas chun deochanna meisciúla a dhíol ar gá deimhniú ón gCúirt a thabhairt ar aird chun go ndeonófar é, agus forléireofar focail ghaolmhara dá réir sin.

(2) Ach amháin i gcás ina n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, forléireofar na tagairtí atá san Acht seo d'aon achtachán mar thagairtí don achtachán sin arna leasú le haon achtachán ina dhiaidh sin lena n-áirítear an tAcht seo.

Aisghairm.

3. —Déantar leis seo gach achtachán dá dtagraítear sa dara colún den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a luaitear sa tríú colún den Sceideal sin os coinne lua an achtacháin sin.