Ar Aghaidh (CUID I. Réamhráiteach agus Ginearálta.)

43 1960


Uimhir 43 de 1960.


AN tACHT TOGHCHÁIN, 1960.

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA TOGHCHÁIN, 1923 GO 1959, ACHTANNA TOGHCHÁN AN UACHTARÁIN, 1937 AGUS 1946, AGUS ACHTANNA AN REIFRINN, 1942 GO 1959, DO DHÉANAMH LEASUITHE ÁIRITHE SA DLÍ A BHAINEANN LE TOGHCHÁIN D'ÚDARÁIS ÁITIÚLA AGUS DO CHOIMEÁD ACHTACHÁN ÁIRITHE I bhFEIDHM. [21 Nollaig, 1960.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—