An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT TOGHCHÁIN, 1960) Ar Aghaidh (CUID II. Toghcháin chun Dáil Éireann.)

43 1960

AN tACHT TOGHCHÁIN, 1960

CUID I.

Réamhráiteach agus Ginearálta.

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

1. —(1) Féadfar an tAcht Toghcháin, 1960 , a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a shocrófar chuige sin le hordú nó le horduithe ón Aire Rialtais Áitiúil go ginearálta nó maidir le haon chríoch nó foráil áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a shocrú amhlaidh chun críocha éagsúla agus chun forálacha éagsúla den Acht seo.

Achtacháin áirithe a choimeád i bhfeidhm.

1868. c. 125.

1883, c. 51.

1869, c. 21.

2. —D'ainneoin aon ní atá in aon Acht eile, leanfaidh—

(a) an oiread den Parliamentary Elections Act, 1868, agus a choimeádtar i bhfeidhm leis an Corrupt and Illegal Practices Prevention Act, 1883, agus

(b) an Corrupt Practices Commission Expenses Act, 1869,

i bhfeidhm go dtí cibé tráth a aisghairfear nó a fhoirceannfar iad.

Aisghairm.

3. —Déantar leis seo na hachtacháin a luaitear sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a luaitear sa tríú colún den Sceideal sin.