11 1961


Uimhir 11 de 1961.


ACHT NA nGIÚIRÉITHE, 1961.

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH AISGHAIRME AGUS ATHACHTAITHE LE LEASUITHE AR FHORÁLACHA ÁIRITHE D'ACHT NA nGIÚIRITHE, 1927 , MAIDIR LE GIÚIRÉITHE DON ARD-CHÚIRT, DON PHRÍOMH-CHÚIRT CHOIRIÚIL AGUS DON CHÚIRT CHUARDA. [23 Bealtaine, 1961.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

An Priomh-Acht.

1927, Uimh. 23 .

1. —San Acht seo ciallaíonn “an Príomh-Acht” Acht na nGiúirithe, 1927 , arna leasú agus arna leathnú le hachtacháin ina dhiaidh sin.

Giúiréithe don Ard-Chúirt, don Phríomh-Chúirt Choiriúil agus don Chúirt Chuarda ina suí, agus do choimisiún de lunatico inquirendo ina shuí, i gcontaebhuirg.

2. —(1) Gach saincheist, sibhialta nó coiriúil, is intriailte le giúiré ag an Ard-Chúirt ina suí, nó ag breitheamh di ina shuí, i gcontae-bhuirg, ag coimisinéir faoi choimisiún de lunatico inquirendo ina shuí amhlaidh nó ag breitheamh den Chúirt Chuarda ina shuí amhlaidh agus gach saincheist is intriailte ag an bPríomh-Chúirt Choiriúil ina suí amhlaidh, beidh siad intriailte le giúiré a ghairfear as rolla giúróirí a tharraingeofar go páirteach ón gcontae-bhuirg agus go páirteach—

(a) más í contae-bhuirg Bhaile Átha Cliath an chontaebhuirg—

(i) i gcás ordú faoin alt seo a bheith i bhfeidhm de thuras na huaire ag sonrú ceantar giúiré nó ceantair ghiúiré i gcontae Bhaile Átha Cliath chun críocha an fho-ailt seo, ón gceantar giúiré nó ó na ceantair ghiúiré a bheidh sonraithe amhlaidh, agus

(ii) in aon chás eile, ó chontae Bhaile Átha Cliath,

(b) más í chontae-bhuirg Chorcaí an chontae-bhuirg—

(i) i gcás ordú faoin alt seo a bheith i bhfeidhm de thuras na huaire ag sonrú ceantar giúiré nó ceantair ghiúiré i gcontae Chorcaí chun críocha an fho-ailt seo, ón gceantar giúiré nó ó na ceantair ghiúiré a bheidh sonraithe amhlaidh, agus

(ii) in aon chás eile, ó chontae Chorcaí,

(c) más í chontae-bhuirg Luimnigh an chontae-bhuirg—

(i) i gcás ordú faoin alt seo a bheith i bhfeidhm de thuras na huaire ag sonrú ceantar giúiré nó ceantair ghiúiré i gcontae Luimnigh chun críocha an fho-ailt seo, ón gceantar giúiré nó ó na ceantair ghiúiré a bheidh sonraithe amhlaidh, agus

(ii) in aon chás eile, ó chontae Luimnigh, agus

(d) más í chontae-bhuirg Phort Láirge an chontae-bhuirg—

(i) i gcás ordú faoin alt seo a bheith i bhfeidhm de thuras na huaire ag sonrú ceantar giúiré nó ceantair ghiúiré i gcontae Phort Láirge chun críocha an fho-ailt seo, ón gceantar giúiré nó ó na ceantair ghiúiré a bheidh sonraithe amhlaidh, agus

(ii) in aon chás eile, ó chontae Phort Láirge,

agus ní dhéanfar aon saincheist den sórt sin a thriail ag an gCúirt sin ina suí amhlaidh, ná ag an mbreitheamh sin ná ag an gcoimisinéir sin ina shuí amhlaidh, le haon ghiúiré eile.

(2) (a) Is contae lena mbaineann an fo-alt seo gach contae acu seo a leanas:

(i) contae Bhaile Átha Cliath,

(ii) contae Chorcaí,

(iii) contae Luimnigh, agus

(iv) contae Phort Láirge.

(b) I gcás ina bhfuil dhá cheantar ghiúiré nó níos mó i gcontae lena mbaineann an fo-alt seo, féadfaidh an tAire ó am go ham le hordú, de réir mar is cuí leis agus nuair is cuí leis, ceantar giúiré nó ceantair ghiúiré sa chontae a shonrú chun críocha fho-alt (1) den alt seo agus féadfaidh sé aon tráth, de réir mar is cuí leis agus nuair is cuí leis, an t-ordú sin a chúlghairm nó a athrú le hordú.

Giúiréithe don Ard-Chúirt agus don Phríomh-Chuirt Choiriúil ina suí, agus do choimisiún de lunatico inquirendo ina shuí, i gcontae.

3. —(1) Gach saincheist, sibhialta nó coiriúil, is intriailte le giúiré ag an Ard-Chúirt ina suí, nó ag breitheamh di ina shuí, i gcontae nó ag coimisinéir faoi choimisiún de lunatico inquirendo ina shuí amhlaidh agus gach saincheist is intriailte ag an bPríomh-Chúirt Choiriúil ina suí amhlaidh, beidh siad intriailte le giúiré a ghairfear as rolla giúiróirí a tharraingeofar—

(a) i gcás ordú faoin alt seo a bheith i bhfeidhm de thuras na huaire ag sonrú ceantar giúiré nó ceantair ghiúiré sa chontae chun críocha an fho-ailt seo, ón gceantar giúiré nó ó na ceantair ghiúiré a bheidh sonraithe amhlaidh, agus

(b) in aon chás eile, ón gcontae,

agus ní dhéanfar aon saincheist a thriail ag an gCúirt sin ina suí amhlaidh, ná ag an mbreitheamh sin ná ag an gcoimisinéir sin ina shuí amhlaidh, le haon ghiúiré eile.

(2) I gcás ina bhfuil dhá cheantar ghiúiré nó níos mó i gcontae, féadfaidh an tAire ó am go ham le hordú, de réir mar is cuí leis agus nuair is cuí leis, ceantar giúiré nó ceantair ghiúiré sa chontae a shonrú chun críocha fho-alt (1) den alt seo agus féadfaidh sé aon tráth, de réir mar is cuí leis agus nuair is cuí leis, an t-ordú sin a chúlghairm nó a athrú le hordú.

Giúiréithe don Chúirt Chuarda ina suí i gcontae.

4. —(1) Gach saincheist choiriúil is intriailte le giúiré ag breitheamh den Chúirt Chuarda ina shuí i gcontae beidh siad intriailte le giúiré a ghairfear ó rolla giúróirí a tharraingeofar—

(a) i gcás ordú faoin alt seo a bheith i bhfeidhm de thuras na huaire ag sonrú ceantar giúiré nó ceantair ghiúiré sa chontae chun críocha an fho-ailt seo, ón gceantar giúiré nó ó na ceantair ghiúiré a bheidh sonraithe amhlaidh, agus

(b) in aon chás eile, ón gcontae,

agus ní dhéanfar aon saincheist den sórt sin a thriail ag na mbreitheamh sin ina shuí amhlaidh le haon ghiúiré eile.

(2) I gcás ina bhfuil dhá cheantar ghiúiré nó níos mó i gcontae, féadfaidh an tAire ó am go ham le hordú de réir mar is cuí leis agus nuair is cuí leis, ceantar giúiré nó ceantair ghiúiré sa chontae a shonrú chun críocha fho-alt (1) den alt seo agus féadfaidh sé aon uair is cuí leis agus nuair is cuí leis, an t-ordú sin a chúlghairm nó a athrú le hordú.

(3) Gach saincheist shibhialta is intriailte le giúiré ag breitheamh den Chúirt Chuarda ina shuí i gcontae beidh sí intriailte le giúiré a ghairfear as rolla giúróirí a tharraingeofar ó cheantar giúiré ina mbeidh an breitheamh sin ina shuí tráth na trialach, agus ní dhéanfar aon saincheist den sórt sin a thriail ag an mbreitheamh sin ina shuí amhlaidh le haon ghiúiré eile.

Feidhm Chuid V den Phriomh-Acht.

5. —Aon uair a bheidh rolla giúróirí i láthair go dleathach os comhair coimisinéir faoi choimisiún de lunatico inquirendo, ansin, chun críche feidhme Chuid V den Phríomh-Acht, measfar gur cúirt an coimisinéir agus gurb é breitheamh na cúirte sin é freisin.

Orduithe faoi alt 33 den Phríomh-Acht do leanúint i bhfeidhm.

6. —Má bhíonn aon orduithe faoi alt 33 den Phríomh-Acht i bhfeidhm le linn tosach feidhme an Achta seo, leanfaidh gach ordú den sórt sin i bhfeidhm, d'ainneoin an t-alt sin a aisghairm le halt 8 den Acht seo, go dtí tosach feidhm ordú faoi alt 4 den Acht seo maidir leis an gcontae ina bhfuil an chathair nó an baile lena mbaineann an t-ordú faoin alt sin 33.

Alt 36 den Phríomh-Acht a leathnú.

7. —Bainfidh alt 36 den Phríomh-Acht le gach suí ag coimisinéir faoi choimisiún de lunatico inquirendo chun saincheist a thriail le giúiré.

Aisghairm.

8. —Aisghairtear leis seo ailt 31, 32, 33, fo-alt (5) d'alt 36 agus alt 65 den Phríomh-Acht.

Gearrtheideal, forléiriú, comhlua agus tosach feidhme.

9. —(1) Féadfar Acht na nGiúiréithe, 1961 , a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar Achtanna na nGiúirithe, 1927 agus 1945, agus an tAcht seo a fhorléiriú le chéile mar aon Acht amháin agus féadfar Achtanna na nGiúiréithe, 1927 go 1961, a ghairm díobh le chéile.

(3) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire le hOrdú.