An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT TAIGHDE TIONSCAIL AGUS CAIGHDEÁN, 1961) Ar Aghaidh (CUID II. An Institiúid agus a Feidhmeanna do Leanúint de bheith ar Marthain.)

20 1961

AN tACHT TAIGHDE TIONSCAIL AGUS CAIGHDEÁN, 1961

CUID I.

Réamhráiteach.

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

1. —(1) Féadfar an tAcht Taighde Tionscail agus Caighdeán, 1961 , a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire le hordú.

Mínithe.

1946, Uimh. 25 .

1954, Uimh. 11 .

2. —San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1946” an tAcht Taighde agus Caighdeán Tionscail, 1946 ;

ciallaíonn “Acht 1954” an tAcht Taighde agus Caighdeán Tionscail (Leasú), 1954 ;

ciallaíonn “An Institiúid” an Institiúid Taighde Tionscail agus Caighdeán a bunaíodh le fo-ailt (1) agus (2) d'alt 4 d'Acht 1946 agus a choinnítear ar marthain leis an Acht seo;

folaíonn an focal “marc” comharthacht, branda, mírcheann, lipéad, ticéad, ainm, síniú, focal, litir, uimhir nó aon chónascadh díobh sin;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Tionscail agus Tráchtála;

ciallaíonn “clár”, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, clár a choimeádfaidh an Institiúid de bhun alt 28 den Acht seo;

folaíonn “sonraíocht” tuairisc ar aon earra, próis nó cleachtas faoi threoir aon cheann nó cinn acu seo a leanas, eadhon, nádúr, cáilíocht, neart, íonacht, comhshuíomh, cainníocht, toisí, meáchan, grád, buanadas, bunús, aois agus aon airí eile;

ciallaíonn “sonraíocht chaighdeánach” sonraíocht a bhfuil sé, nó a meastar go bhfuil sé, dearbhaithe faoi alt 20 den Acht seo gur sonraíocht chaighdeánach í;

ciallaíonn “marc caighdeánach” marc arna ordú, nó a mheastar a bheith arna ordú, le hordú faoi alt 24 den Acht seo chun a úsáidte i ndáil le hearra, próis nó cleachtas chun a thaispeáint go bhfuil sé de réir sonraíochta caighdeánaí áirithe.

Aisghairm.

3. —Aisghairtear leis seo na hAchtanna Taighde agus Caighdeán Tionscail, 1946 agus 1954.

Caitheachas.

4. —Déanfar an caiteachas faoina rachaidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.