An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN TRÍÚ SCEIDEAL.)

19 1963

AN tACHT TOGHCHÁIN, 1963

AN CEATHRÚ SCEIDEAL.

FOIRMEACHA NA bPÁIPÉAR BALLÓIDE I REIFRINN.

Alt 71.

CUID I

FOIRM AN PHÁIPÉIR BHALLÓIDE I REIFREANN BUNREACHTA.

(Éadan an Pháipéir)

Marc Oifigiúil.

Official Mark.

/images/ga.act.1963.0014.0003.jpg

An bhfuil tú ag toiliú leis an togra chun an Bunreacht a leasú atá sa Bhille thíosluaite ?

Do you approve of the proposal to amend the Constitution contained in the under-mentioned Bill ?

Comhdhuille Uimh. .....................

 

 

 

 

 

 

YES

Uimh. an Vótálaí ar an gclár.

Litir.

Uimh.

 

 

 

 

 

 

NÍL

NO

 

TREORACHA.

INSTRUCTIONS.

I. Féach chuige go bhfuil an marc oifigiúil ar an bpáipéar.

I. See that the official mark is on the paper.

II. Má thoilíonn tú leis an togra, cuir an marc “X” sa chearnóg os coinne an fhocail “TÁ”.

II. If you approve of the proposal, place the mark “X” in the square opposite the word “YES”.

III. Mura dtoilíonn tú leis an togra, cuir an marc “X” sa chearnóg os coinne an fhocail “Nil”.

III. If you do not approve of the proposal, place the mark “X” in the square opposite the word “NO”.

IV. Fill an páipéar ionas nach bhfeicfear do vóta. Taispeáin cúl an pháipéir don oifigeach ceannais, agus cuir sa bhosca ballóide é.

IV. Fold the paper to conceal your vote. Show the back of the paper to the presiding officer and put it in the ballot box.

(Cúl an Pháipéir)

Uimh. ........................

Dáilcheantar ........................

Reifreann i dtaobh an togra chun an Bunreacht a leasú.

Referendum on proposal to amend the Constitution.


Nóta: Déanfar cúl gach páipéir bhallóide a uimhriú go leantach agus an uimhir chéanna a chur ar éadan an chomhdhuille a bheidh i gceangal leis. Déanfar an uimhir ar chúl an pháipéir bhallóide a chló sna litreacha is lú is féidir ach go mbeidh siad soléite.

CUID II

FOIRMEACHA NA bPÁIPÉAR BALLÓIDE I nGNÁTH-REIFRINN.

1.

FOIRM AN PHÁIPÉIR BHALLÓIDE I gCÁS AON REIFREANN AMHÁIN A THÓGÁIL.

(Éadan an Pháipéir)

Marc Oifigiúil.

Official Mark.

/images/ga.act.1963.0014.0004.jpg

An bhfuil tú ag toiliú le dlí a dhéanamh den togra thíosluaite ?

Do you approve of the undermentioned proposal becoming law ?

Comhdhuille Uimh. ..........

 

 

 

 

 

 

YES

Uimh. an Vótálaí ar an gclár.

Litir.

Uimh.

 

 

 

 

 

 

NÍL

NO

 

TREORACHA.

INSTRUCTIONS.

I. Féach chuige go bhfuil an marc oifigiúil ar an bpáipéar.

I. See that the official mark is on the paper.

II. Má thoilíonn tú leis an togra, cuir an marc “X” sa chearnóg os coinne an fhocail “TÁ”.

II. If you approve of the proposal, place the mark “X” in the square opposite the word “YES”.

III. Mura dtoilíonn tú leis an togra, cuir an marc “X” sa chearnóg os coinne an fhocail “NIL”.

III. If you do not approve of the proposal, place the mark “X” in the square opposite the word “NO”.

IV. Fill an páipéar ionas nach bhfeicfear do vóta. Taispeáin cúl an pháipéir don oifigeach ceannais, agus cuir sa bhosca ballóide é.

IV. Fold the paper to conceal your vote. Show the back of the paper to the presiding officer and put it in the ballot box.

(Cúl an Pháipéir)

Uimh. ..............................

Dáilcheantar .................................................

Reifreann i dtaobh an togra go ....................... ..................................................................... .....................................................................

Referendum on proposal that ........................ ..................................................................... .....................................................................


Nóta: Déanfar cúl gach páipéir bhallóide a uimhriú go leantach agus an uimhir chéanna a chur ar éadan an chomhdhuille a bheidh i gceangal leis. Déanfar an uimhir ar chúl an pháipéir bhallóide a chló sna litreacha is lú is féidir ach go mbeidh siad soléite.

2.

FOIRM AN PHÁIPÉIR BHALLÓIDE I gCÁS DHÁ REIFREANN NÓ NÍOS MÓ A THÓGÁIL AN LÁ CÉANNA.

(Éadan an Pháipéir)

Marc Oifigiúil.

Official Mark.

/images/ga.act.1963.0014.0005.jpg

Comhdhuille Uimh. .....................

I gcás gach togra faoi leith dá luaitear sa chéad cholún anseo thíos, an bhfuil tú ag toiliú le dlí a dhéanamh den togra ?

In the case of each of the proposals stated in the first column below, do you approve of the proposal becoming law?

Uimh. an Vótálaí ar an gclár.

TOGRA.

PROPOSAL.

YES

NÍL.

NO.

Litir.

Uimh.

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

TREORACHA.

INSTRUCTIONS.

I. Féach chuige go bhfuil an marc oifigiúil ar an bpáipéar.

I. See that the official mark is on the paper.

II. Cuir an marc “X” sa cholún thuas dar mírcheann “TÁ” os coinne gach togra faoi leith lena dtoilíonn tú.

II. Place the mark “X” in the column headed “YES” opposite every proposal of which you approve.

III. Cuir an marc “X” sa cholún thuas dar mírcheann “NÍL” os coinne gach togra faoi leith nach dtoilíonn tú leis.

III. Place the mark “X” in the column headed “NO” opposite every proposal of which you do not approve.

IV. Fill an páipéar ionas nach bhfeicfear do vóta. Taispeáin cúl an pháipéir don oifigeach ceannais, agus cuir sa bhosca ballóide é.

IV. Fold the paper to conceal your vote. Show the back of the paper to the presiding officer and put it in the ballot box.

(Cúl an Pháipéir)

Uimh. ..............................

Dáilcheantar .....................................

Reifreann i dtaobh na dtograí seo a leanas:

1.   ........................................................

........................................................

2.   ........................................................

........................................................

3.   ........................................................

........................................................

Referenda on the following proposals:

1.   ........................................................

........................................................

2.   ........................................................

........................................................

3.   ........................................................

........................................................


Nóta: Déanfar cúl gach páipéir bhallóide a uimhriú go leantach agus an uimhir chéanna a chur ar éadan an chomhdhuille a bheidh i gceangal leis. Déanfar an uimhir ar chúl an pháipéir bhallóide a chló sna litreacha is lú is féidir ach go mbeidh siad soléite.