An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CEATHRU SCEIDEAL Leabhair Gheallbhróicéara) Ar Aghaidh (AN SEU SCEIDEAL Dearbhuithe Reachtula)

31 1964

AN tACHT GEALLBHRÓICÉIRÍ, 1964

AN CUIGIU SCEIDEAL

Ús agus Muirir

Ailt 20 (1) (2), 28 (1), 32.

CUID I

Ráta uasta an úis ar iasachtaí

1. Is é an ráta uasta úis leathphingin sa mhí in aghaidh gach dhá scilling den iasacht.

2. Chun críocha mhír 1—

(a) más giorra ná mí téarma na hiasachta, áireofar mar mhí é,

(b) más faide ná mí téarma na hiasachta ach nach iolrú cothrom ar mhí é, déanfar an codán corr de mhí a áireamh mar mhí más faide é ná seacht lá; mura faide ná seacht lá é, tabharfar neamhaird air,

(c) más lú ná dhá scilling an iasacht, áireofar í mar dhá scilling,

(d) mura iolrú cothrom ar dhá scilling an iasacht, tabharfar neamhaird ar an gcodán corr de dhá scilling.

CUID II

Muirear ar Thicéad Gill

I leith gach ticéid ghill .................................... dhá phingin.

CUID III

Muirear ar ghealltán a luacháil

Más deich bpunt, nó suim faoina bhun sin, an iasacht, i leith táille luachála ar gach cúig scilling, nó cuid de chúig scilling, a tugadh ar iasacht .................................... dhá phingin.

CUID IV

Muirear ar an Leabhar Díolacháin agus Catalóg an Cheantálaí a iniúchadh.

Ar an taifead i leith díola a iniúchadh ........................ sé phingin.

CUID V

Muirear ar Fhoirm Dhearbhaithe.

Ar fhoirm dhearbhaithe ...................................... sé phingin.