An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN SEU SCEIDEAL Dearbhuithe Reachtula)

31 1964

AN tACHT GEALLBHRÓICÉIRÍ, 1964

AN SEACHTU SCEIDEAL

Rialacháin a rialaíonn ceantáil gealltán

Alt 30.

1. Cuirfidh an ceantálaí faoi deara go gcuirfear gach gealltán ar taispeáint go poiblí.

2. Foilseoidh sé catalóga maidir leis na gealltáin, ina luafar—

(1) ainm agus áit ghnó an gheallbhróicéara;

(2) an mhí a geallearbadh gach gealltán;

(3) uimhir gach gealltáin mar a taifeadadh í tráth a gheallearbtha i leabhar na ngealltán.

3. Beidh gealltáin gach geallbhróicéara sa chatalóg ar leithligh ó aon ghealltáin de chuid aon gheallbhróicéara eile.

4. Cuirfidh an ceantálaí isteach i nuachtán poiblí a léitear sa limistéar ina bhfuil áitreabh an gheallbhróicéara fógrán ina dtabharfar fógra i dtaobh an díola agus ina luafar—

(1) ainm agus áit ghnó an gheallbhróicéara;

(2) an mhí a geallearbadh na gealltáin.

5. Cuirfear an fógrán isteach trí lá glan ar a laghad roimh chéad lá an díolacháin.

6. Má dhéanann geallbhróicéir tairiscint ag díolachán, ní ghlacfaidh an ceantálaí leis an tairiscint in aon fhoirm ná modh seachas an fhoirm agus an modh ina nglacfaidh sé le tairiscintí ó dhaoine eile ag an díolachán céanna; agus nuair a bheidh earra ar bith á bhualadh amach do gheallbhróicéir ag an gceantálaí déanfaidh sé láithreach ainm an gheallbhróicéara a fhógairt go soiléir mar cheannaitheoir.

7. Seachadfaidh an ceantálaí don gheallbhróicéir, laistigh de cheithre lá dhéag tar éis an díolacháin, cóip den chatalóg, nó den mhéid di a bhaineann le gealltáin an gheallbhróicéara sin, agus na suimeanna ar ar díoladh gealltáin faoi seach an gheallbhróicéara sin curtha isteach inti, agus fíordheimhneofar an chóip le síniú an cheantálaí.

8. Déanfaidh an geallbhróicéir gach catalóg den saghas sin a choimeád slán go ceann dhá mhí dhéag ar a laghad tar éis an cheant.