36 1964


Uimhir 36 de 1964.


AN tACHT RÁTHAÍOCHTAÍ STÁIT (LEASÚ), 1964

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN ACHTA RÁTHAÍOCHT STÁIT, 1954 . [22 Nollaig, 1964.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

An Príomh-Acht.

1954, Uimh. 9 .

1. —San Acht seo ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht Ráthaíocht Stáit, 1954 .

Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht.

2. —Leasaítear leis seo fo-alt (1) d'alt 2 den Phríomh-Acht trí “agus i cibé airgead (lena n-áirítear airgead d'airgeadra seachas airgeadra an Stáit)” a chur isteach i ndiaidh “i pé foirm agus slí”.

Leasú ar ailt 3, 5 agus 6 den Phríomh-Acht.

3. —(1) Maidir le ráthaíocht, de bhua an leasaithe a dhéantar le halt 2 den Acht seo, in airgead d'airgeadra seachas airgeadra an Stáit—

(a) áireofar gach ceann de na tagairtí do phríomhshuim in alt 3 den Phríomh-Acht mar thagairt do mhéid is comhionann in airgeadra an Stáit leis an bpríomhshuim iarbhír, agus an méid comhionann sin a ríomh de réir an ráta iomlaoide tráth na ráthaíochta a thabhairt,

(b) áireofar gach ceann de na tagairtí d'airgead in alt 5 agus i bhfo-alt (1) d'alt 6 den Phríomh-Acht mar thagairt do chostas an airgid iarbhír in airgeadra an Stáit.

(2) Más rud é—

(a) go mbeidh an méid is comhionann in airgeadra an Stáit le hairgeadra eile á ríomh de bhun mhír (a) den fho-alt roimhe seo, agus

(b) go mbeidh, an tráth a shonraítear sa mhír sin, airgeadra an Stáit agus an t-airgeadra eile ar áireamh ar na hairgeadraí ar a mbeidh luachanna ar cothrom, a bunaíodh faoi Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta,

measfar gur tagairt don ráta iomlaoide a bunaíodh ar na luachanna sin an tagairt atá sa mhír sin don ráta iomlaoide an tráth sin.

Leasú ar an Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

I.R. Uimh. 185 de 1964.

4. —Leasaítear leis seo an Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht trí thagairt do £6,000,000 a chur in ionad na tagartha do £5,000,000, a cuireadh isteach sa tríú colún maidir le hAer Lingus, Teoranta leis an Ordú um an Acht Ráthaíocht Stáit, 1954 (Leasú ar an Sceideal) (Uimh. 2), 1964.

Gearrtheideal agus comhlua.

5. —(1) Féadfar an tAcht Ráthaíochtaí Stáit (Leasú), 1964 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Ráthaíochtaí Stáit, 1954 agus 1964, a ghairm den Phríomh-Acht agus den Acht seo le chéile.