Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL.)

38 1964


Uimhir 38 de 1964.


ACHT CHISTE NA nIASACHTAÍ ÁITIÚLA (LEASÚ), 1964

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ ACHTANNA CHISTE NA nIASACHTAÍ ÁITIÚLA, 1935 GO 1961. [22 Nollaig, 1964.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

Méadú ar an méid airgid is ineisithe as ciste na n-iasachtaí áitiúla.

1961, Uimh. 45 .

1935, Uimh. 16 .

1. —Aisghairtear leis seo alt 2 d'Acht Chiste na nIasachtaí Áitiúla (Leasú), 1961 , agus ina ionad sin achtaítear leis seo nach mó ná dhá chéad agus caoga milliún punt iomlán an airgid a eiseofar as ciste na n-iasachtaí áitiúla i leith iasachtaí áitiúla i rith na tréimhse a luaitear i bhfo-alt (3) d'alt 4 d'Acht Ciste na nIasachtaí Áitiúla, 1935 .

Méideanna áirithe a dhíscríobh.

1935, Uimh. 16 .

2. —(1) Déanfar na méideanna príomhshuime agus úis a shonraítear sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo ag aon uimhir thagartha a dhíscríobh as sócmhainní chiste na n-iasachtaí áitiúla.

(2) D'ainneoin fho-alt (3) d'alt 14 d'Acht Ciste na nIasachtaí Áitiúla, 1935 , i gcás ina ndíscríobhfar méideanna de bhun an ailt seo, scoirfidh dliteanas aon duine chun na méideanna agus an t-ús pionósach atá dlite ina leith a íoc.

(3) Measfar, i gcás na méideanna a shonraítear sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo ag aon uimhir thagartha, an t-alt seo a theacht i ngníomh ar an dáta a shonraítear ag an uimhir thagartha sin.

Gearrtheideal agus comhlua.

3. —(1) Féadfar Acht Chiste na nIasachtaí Áitiúla (Leasú), 1964 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar Achtanna Chiste na nIasachtaí Áitiúla, 1935 go 1964, a ghairm d'Achtanna Chiste na nIasachtaí Áitiúla, 1935 go 1961, agus den Acht seo le chéile.