Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

10 1965


Uimhir 10 de 1965.


AN tACHT UM CHOSAINT AINMHITHE (LEASÚ), 1965

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN DLÍ MAIDIR LE hAINMHITHE A CHOSAINT AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE ÁIRITHE EILE A BHAINEANN LEIS SIN. [30 Meitheamh, 1965.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: —