9 1968


Uimhir 9 de 1968


AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1968

[An tiontú oifigiúil]

ACHT D'FHADÚ NA TRÉIMHSE A BHEIDH AN tACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956, I bhFEIDHM. [2 Aibreán, 1968.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

An tAcht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha),

1956, a bhuanú.

1956, Uimh. 1 .

1965, Uimh. 3 .

1. —(1) Leanfaidh an tAcht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956, i bhfeidhm go dtí an 31ú lá de Mhárta, 1971, agus rachaidh sé in éag ansin.

(2) Aisghairtear leis seo an tAcht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956 (Buanú), 1965.

Gearrtheideal.

2. —Féadfar an tAcht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956 (Buanú), 1968, a ghairm den Acht seo.