17 1971

/images/harp.jpg


Uimhir 17 de 1971


AN tACHT UM AM CAIGHDEÁNACH (LEASÚ), 1971

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH TRÉIMHSE AR A dTABHARFAR AM GEIMHRIDH AGUS INARB É MEÁN-AM GREENWICH AN tAM CHUN CRÍOCHA GINEARÁLTA SA STÁT, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS AN NÍ RÉAMHRÁITE. [20 Iúil, 1971.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

Am Geimhridh. 1968, Uimh. 23 .

1. —(1) (a) D'ainneoin alt 1 (1) den Acht um Am Caighdeánach, 1968 , meán-am Greenwich an t-am chun críocha ginearálta sa Stát ar feadh tréimhse ama gheimhridh, agus déanfar aon tagairt in aon achtachán nó in aon doiciméad dlíthiúil (cibé acu roimh dháta nó tar éis dáta an Achta seo a rith a ritheadh nó a rinneadh é) do phointe sonraithe ama a fhorléiriú dá réir sin ar feadh aon tréimhse den sórt sin mura bhforáiltear a mhalairt go sainráite.

(b) Is tréimhse ama gheimhridh chun críocha an Achta seo a bheidh sa tréimhse dar tosach an dó a chlog meánam Greenwich maidin an 31ú lá de Dheireadh Fómhair, 1971, agus dar críoch an dó a chlog meánam Greenwich maidin an 19ú lá de Mhárta, 1972.

(c) Faoi réir fho-alt (2) den alt seo, is tréimhse ama gheimhridh chun críocha an Achta seo a bheidh sa tréimhse dar tosach an dó a chlog meán-am Greenwich maidin an Domhnaigh i ndiaidh an ceathrú Satharn i nDeireadh Fómhair, aon bhliain tar éis 1971 agus dar críoch an dó a chlog meán-am Greenwich maidin an Domhnaigh i ndiaidh an tríú Satharn i mí an Mhárta an bhliain ina dhiaidh sin nó, más é Domhnach Cásca an Domhanch sin is déanaí a luaitear, an dó a chlog meán-am Greenwich maidin an Domhnaigh i ndiaidh an dara Satharn i mí Márta an bhliain sin.

(2) Féadfaidh an tAire Dlí agus Cirt le hordú gach ní nó aon ní acu seo a leanas a dhéanamh—

(a) an tréimhse ama gheimhridh a fhorordaítear le fo-alt (1) (c) den alt seo a athrú, i gcoitinne nó i leith bliana sonraithe nó blianta sonraithe,

(b) a fhorordú, i gcoitinne nó i leith bliana sonraithe nó blianta sonraithe ach ar shlí nach ndéanfaidh sé difear d'oibriú fho-alt (1) (b) den alt seo, nach mbeidh aon tréimhse ama gheimhridh ann,

(c) aon ordú faoin bhfo-alt seo (lena n-áirítear an mhír seo) a leasú nó a chúlghairm.

(3) Ní thiocfaidh ordú faoin alt seo i ngníomh go dtí go gceadófar é le rún ó gach Teach den Oireachtas.

Gearrtheideal.

2. —Féadfar an tAcht um Am Caighdeánach (Leasú), 1971 , a ghairm den Acht seo.