An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CHEAD SCEIDEAL Daoine Neamh-inroghnaithe agus Daoine is Insaortha de Cheart)

4 1976

ACHT NA nGIÚIRÉITHE, 1976

AN DARA SCEIDEAL

Aisghairm

Alt 4.

Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na haisghairme

(1)

(2)

(3)

1908, c. 48

Post Office Act, 1908.

In alt 43, na focail “or on any jury or inquest.”.

1919, c. 71

Sex Disqualification (Re- moval) Act, 1919.

An méid sin d'alt 1 a thugann cumhacht do bhreitheamh giúiré a ordú ar fir ar fad nó mná ar fad na daoine a bheidh air.

Uimh. 23 de 1927

Acht na nGiúirithe, 1927 .

An tAcht go léir.

Uimh. 27 de 1930

An tAcht Rialtais Áitiúla (Baile Átha Cliath), 1930 .

Alt 23 (4).

Uimh. 48 de 1936

An tAcht Cúirteanna Breith-iúnais, 1936.

Alt 80.

Uimh. 21 de 1940

An tAcht Rialtais Áitiúil (Baile Átha Cliath) (Leasú), 1940 .

Alt 9 (3).

Uimh. 24 de 1945

Acht na nGiúirithe, 1945 .

An tAcht go léir.

Uimh. 18 de 1954

An tAcht Cosanta, 1954 .

Alt 105.

Uimh. 11 de 1961

Acht na nGiúiréithe, 1961 .

An tAcht go léir.

Uimh. 9 de 1962

An tAcht Cróinéirí, 1962 .

Ailt 42 agus 59.

Uimh. 19 de 1963

An tAcht Toghcháin, 1963 .

In alt 7 (1), na focail “, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Dlí agus Cirt,”.

Ailt 7 (2) (b), (6) agus (8) agus 8 (5).

Uimh. 5 de 1964

An tAcht um Chearxtas Coiriúil, 1964.

Alt 7.