An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID X Ilghnéitheach) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL Cáin a Ríomh)

8 1976

AN tACHT UM CHÁIN FHÁLTAS CAIPITIÚIL, 1976

AN CHEAD SCEIDEAL

Luacháil Leasanna Teoranta

Ailt 18, 26 agus 41.

CUID I

Rialacha a bhaineann le luacháil leasanna teoranta agus Táblaí A agus B i gCuid II agus i gCuid III den Sceideal seo a úsáid

1. Is é luach leasa do shaol aonair i suim chaipitiúil an tsuim sin arna hiolrú ar an bhfactóir, atá i gcolún 3 nó 4 faoi seach de Thábla A, is iomchuí d'aois agus do ghnéas an duine ar i leith ré a shaoil a luachálfar an leas.

2. Is é luach leasa i suim chaipitiúil do chómharthanas dhá shaol luach leasa sa tsuim sin don saol is sine, arna fhionnadh de réir riail 1, arna iolrú ar an gcomhfhactóir i gcolún 2 de Thábla A is iomchuí don saol is óige.

3. Is é luach leasa i suim chaipitiúil do chómharthanas trí shaol nó níos mó luach leasa sa tsuim sin do chómharthanas an dá shaol is sine de na saolta sin, arna fhionnadh de réir riail 2, arna iolrú ar chomhfhactóir an tsaoil is óige de na saolta sin.

4. Déanfar luach leasa i suim chaipitiúil don saol is faide de dhá shaol a fhionnadh trí mhéid a bhaint as iomlán luachanna leasa sa tsuim sin do gach saol de na saolta sin, arna fhionnadh de réir riail 1, ar cóimhéid le luach leasa sa tsuim chaipitiúil do chómharthanas an dá shaol chéanna, arna fhionnadh de réir riail 2.

5. I gcás ina mbeidh leas tugtha don saol is faide de chuid is mó ná dhá shaol, luachálfar é, de réir riail 4, ionann is dá mba don saol is faide den dá shaol is óige de na saolta sin é.

6. Is é luach leasa i suim chaipitiúil ar feadh tréimhse cinnte comhiomlán—

(a) luach na suime caipitiúla, arna iolrú ar an bhfactóir i dTábla B is iomchuí don uimhir blianta iomlána sa tréimhse sin (nó nialas más giorra ná bliain iomlán an tréimhse sin); agus

(b) i gcás nach slán-uimhir blianta an tréimhse, codán (arb é a uimhreoir an uimhir de laethanta de bhreis ar an uimhir de bhlianta iomlána, más ann, sa tréimhse sin agus arb é a ainmneoir 365) den difríocht idir—

(i) luach leasa sa tsuim chaipitiúil ar feadh bliana níos faide ná an uimhir de bhlianta iomlána, más ann, sa tréimhse; agus

(ii) an luach arna fhionnadh faoi fhorálacha mhír (a) (nó nialas i gcás a bhforáiltear é sa mhír sin).

7. I gcás leasa theoranta más leas saoil nó leas saol é, ach é ráthaithe ar feadh tréimhse cinnte, is é an luach an luach is mó díobh seo a leanas—

(a) luach an leasa saoil nó an leasa saol sin, arna fhionnadh de réir na rialach iomchuí sa chuid seo den Sceideal seo; agus

(b) luach leasa ar feadh na tréimhse cinnte, arna fhionnadh de réir riail 6.

8. Déanfar luach leasa theoranta nach bhfuil modh lena luacháil sna Rialacha eile atá sa Chuid seo den Sceideal seo a fhionnadh ionann is dá mb'é an leas a glacadh sraith leasanna iomlána sa mhaoin a feidhmíodh do shásamh an leasa ó am go ham, a glacadh mar bhronntanais leithleacha nó mar oidhreachtaí leithleacha, cibé acu é.

CUID II

TABLA A

1

2

3

4

Blianta d'aois

Comhfhactóir

Luach leasa i gcaipiteal £1 do shaol fireannaigh darb aois mar atá i gcolún 1

Luach leasa i gcaipiteal £1 do shaol baineannaigh darb aois mar atá i gcolún 1

0

.99

.9519

.9624

1

.99

.9767

.9817

2

.99

.9767

.9819

3

.99

.9762

.9817

4

.99

.9753

.9811

5

.99

.9742

.9805

6

.99

.9730

.9797

7

.99

.9717

.9787

8

.99

.9703

.9777

9

.99

.9688

.9765

10

.99

.9671

.9753

11

.98

.9653

.9740

12

.98

.9634

.9726

13

.98

.9614

.9710

14

.98

.9592

.9693

15

.98

.9569

.9676

16

.98

.9546

.9657

17

.98

.9522

.9638

18

.98

.9497

.9617

19

.98

.9471

.9596

20

.97

.9444

.9572

21

.97

.9416

.9547

22

.97

.9387

.9521

23

.97

.9356

.9493

24

.97

.9323

.9464

25

.97

.9288

.9432

16

.97

.9250

.9399

27

.97

.9209

.9364

28

.97

.9165

.9328

29

.97

.9119

.9289

30

.96

.9068

.9248

31

.96

.9015

.9205

32

.96

.8958

.9159

33

.96

.8899

.9111

34

.96

.8836

.9059

35

.96

.8770

.9005

36

.96

.8699

.8947

37

.96

.8626

.8886

38

.95

.8549

.8821

39

.95

.8469

.8753

40

.95

.8384

.8683

41

.95

.8296

.8610

42

.95

.8204

.8534

43

.95

.8107

.8454

44

.94

.8005

.8370

45

.94

.7897

.8283

46

.94

.7783

.8192

47

.94

.7663

.8096

48

.93

.7541

.7997

49

.93

.7415

.7896

50

.92

.7287

.7791

51

.91

.7156

.7683

52

.90

.7024

.7572

53

.89

.6887

.7456

54

.89

.6745

.7335

55

.88

.6598

.7206

56

.88

.6445

.7069

57

.88

.6288

.6926

58

.87

.6129

.6778

59

.86

.5969

.6628

60

.86

.5809

.6475

61

.86

.5650

.6320

62

.86

.5492

.6162

63

.85

.5332

.6000

64

.85

.5171

.5830

65

.85

.5007

.5650

66

.85

.4841

.5462

67

.84

.4673

.5266

68

.84

.4506

.5070

69

.84

.4339

.4873

70

.83

.4173

.4679

71

.83

.4009

.4488

72

.82

.3846

.4301

73

.82

.3683

.4114

74

.81

.3519

.3928

75

.80

.3352

.3743

76

.79

.3181

.3559

77

.78

.3009

.3377

78

.76

.2838

.3198

79

.74

.2671

.3023

80

.72

.2509

.2855

81

.71

.2353

.2693

82

.70

.2203

.2538

83

.69

.2057

.2387

84

.68

.1916

.2242

85

.67

.1783

.2104

86

.66

.1657

.1973

87

.65

.1537

.1849

88

.64

.1423

.1730

89

.62

.1315

.1616

90

.60

.1212

.1509

91

.58

.1116

.1407

92

.56

.1025

.1310

93

.54

.0939

.1218

94

.52

.0858

.1132

95

.50

.0781

.1050

96

.49

.0710

.0972

97

.48

.0642

.0898

98

.47

.0578

.0828

99

.45

.0517

.0762

100 nó os a chionn

.43

.0458

.0698

CUID III

TABLA B

(Taispeántar i gcolún 2 luach leasa i gcaipiteal £1 ar feadh na huimhreach blianta a thaispeántar i gcolún 1).

1

2

1

2

An uimhir blianta

An luach

An uimhir blianta

An luach

1

.0654

26

.8263

2

.1265

27

.8375

3

.1836

28

.8480

4

.2370

29

.8578

5

.2869

30

.8669

6

.3335

31

.8754

7

.3770

32

.8834

8

.4177

33

.8908

9

.4557

34

.8978

10

.4913

35

.9043

11

.5245

36

.9100

12

.5555

37

.9165

13

.5845

38

.9230

14

.6116

39

.9295

15

.6369

40

.9360

16

.6605

41

.9425

17

.6826

42

.9490

18

.7032

43

.9555

19

.7225

44

.9620

20

.7405

45

.9685

21

.7574

46

.9750

22

.7731

47

.9815

23

.7878

48

.9880

24

.8015

49

.9945

25

.8144

50 agus os a chionn

1.0000