14 1979


Uimhir 14 de 1979


AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA (ORDÚ A DHAINGNIÚ), 1979

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHAINGNIÚ AN ORDAITHE UM CHLEACHTAIS SRIANTA (BIOTÁILLE MHÓTAIR), 1979. [3 Iúil, 1979]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Ordú a dhaingniú. I.R. Uimh. 202 de 1979.

1. —Daingnítear leis seo an tOrdú um Chleactais Srianta (Biotáille Mhótair), 1979, a rinne an tAire Tionscail, Tráchtála agus Fuinnimh faoi alt 8 den Acht um Chleachtais Srianta, 1972 .

Gearrtheideal.

2. —Féadfar an tAcht um Chleachtais Srianta (Ordú a Dhaingniú), 1979 , a ghairm den Acht seo.


An tAcht dá dTagraítear

An tAcht um Chleachtais Srianta, 1972

1972, Uimh. 11 .