17 1979


Uimhir 17 de 1979


AN tACHT UM BAINC THAISCE IONTAOBHAIS, 1979

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA UM BAINC THAISCE IONTAOBHAIS, 1863 GO 1965.

[16 Iúil, 1979.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Bainc thaisce iontaobhais do thabhairt iasachtaí.

1. —Beidh, agus measfar go raibh riamh, éifeacht le halt 3 den Acht um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1965 , ionann is dá ndéanfaí “(lena n-áirítear, d'ainneoin aon ní sna hAchtanna, iasachtaí a thabhairt (bídís urraithe le morgáistí ar thalamh nó ar aon leas i dtalamh nó ar shlí eile) agus airgead a bheidh ar taisce sa bhanc ag taisceoirí a úsáid chun iasachtaí a thabhairt)” a chur isteach i ndiaidh “aon ghnó” i bhfo-alt (1) agus tá an fo-alt sin (1), arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TABLA

(1) Féadfaidh iontaobhaithe bainc thaisce iontaobhais, le toiliú an Aire Airgeadais, aon ghnó (lena n-áirítear, d'ainneoin aon ní sna hAchtanna, iasachtaí a thabhairt (bídís urraithe le morgáistí ar thalamh nó ar aon leas i dtalamh nó ar shlí eile) agus airgead a bheidh ar taisce sa bhanc ag taisceoirí a úsáid chun iasachtaí a thabhairt) a ghabháil de láimh ar dóigh dó, i dtuairim an Aire sin, an chnuaisciúin a spreagadh agus a bheith in acmhainn airgeadais an bhainc.

Gearrtheideal agus comhlua.

2. —(1) Féadfar an tAcht um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1979 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1863 go 1979, a ghairm de na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1863 go 1965, agus den Acht seo le chéile.

Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1965

1965, Uimh. 11

Na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1863 go 1965