39 1979


Uimhir 39 de 1979


AN tACHT CAIRDE TIONSCAIL (LEASÚ), 1979

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA CAIRDE TIONSCAIL, 1933 GO 1977. [26 Nollaig, 1979]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Leasú ar an Sceideal a ghabhann leis an Acht Cáirde Tionnscail, 1933 .

1. —Leasaítear leis seo mír 4 den Sceideal a ghabhann leis an Acht Cáirde Tionnscail, 1933 , trí “£400,000,000” a chur in ionad “£200,000,000” (a cuireadh isteach leis an Acht Cairde Tionscail (Leasú), 1977 ) i gclásal (i) d'fhomhír (d) (a cuireadh isteach leis an Acht Cairde Tionscail (Leasú), 1971 ).

Ráthaíochtaí ón Aire.

2. —Leasaítear leis seo alt 3 (3) den Acht Cairde Tionscail (Leasú), 1958 , trí “£400,000,000” a chur in ionad ”£75,000,000” (a cuireadh isteach le halt 3 den Acht Cairde Tionscail (Leasú), 1974 ).

Cumhacht Meabhrán agus Airteagail Chomhlachais na Cuideachta a athrú.

3. —Déanfaidh an Chuideachta cibé bearta is gá faoi Achtanna na gCuideachtaí, 1963 agus 1977, chun Meabhrán agus Airteagail Chomhlachais na Cuideachta a athrú le go mbeidh siad ar comhréir leis na hAchtanna Cairde Tionscail, 1933 go 1979.

Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

4. —(1) Féadfar an tAcht Cairde Tionscail (Leasú), 1979 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Cairde Tionscail, 1933 go 1979, a ghairm de na hAchtanna Cairde Tionscail, 1933 go 1977, agus den Acht seo le chéile agus forléireofar iad le chéile mar aon Acht amháin.

Na hAchtanna Dá dTagraítear

Achtanna na gCuideachtaí, 1963 agus 1977

An tAcht Cáirde Tionnscail, 1933

1933, Uimh. 25

Na hAchtanna Cairde Tionscail, 1933 go 1977

Na hAchtanna Cairde Tionscail, 1933 go 1979

An tAcht Cairde Tionscail (Leasú), 1958

1958, Uimh. 10

An tAcht Cairde Tionscail (Leasú), 1971

1971, Uimh. 9

An tAcht Cairde Tionscail (Leasú), 1974

1974, Uimh. 20

An tAcht Cairde Tionscail (Leasú), 1977

1977, Uimh. 20