An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN DARA SCEIDEAL) Ar Aghaidh (AN CEATHRÚ SCEIDEAL Achtacháin a Leasú)

1 1980

AN tACHT IASCAIGH, 1980

AN TRÍÚ SCEIDEAL

Maoin a Aistrítear chun an Phríomh-Bhoird le hAlt 9

Alt 9.

1. É sin agus iad sin uile an chuid sin de na tailte atá cuimsithe i bhfóilió 24832 den chlár a chothabháiltear faoin Acht um Chlárú Teidil, 1964 , maidir le Contae Mhaigh Eo agus atá i nGleann Cuileann Íochtarach, i mBarúntacht Iorrais agus sa Chontae sin agus dá dtagraítear i ndintiúr dar dáta an 20ú lá d'Iúil, 1972, agus atá léirithe ar an léarscáil atá i gceangal leis an dintiúr sin, is dintiúr a rinneadh idir Kate MacManamon de pháirt agus Joseph Sweeney, Maurice Horan agus Eamonn Munnelly den pháirt eile.

2. É sin agus iad sin uile an talamh atá i Lána na Gorlainne, Inis Tíog i mBarúntacht Ghabhráin agus i gContae Chill Chainnigh agus dá dtagraítear i ndintiúr dar dáta an 8ú lá de Nollaig, 1978, agus a léasadh ar feadh téarma cúig bliana is tríocha leis an dintiúr sin, is dintiúr a rinneadh idir Peter Goodman agus Lawrence Justin Guyer de pháirt agus James Doherty, Matthew Collins agus Michael Haley den pháirt eile.

3. É sin agus iad sin uile an chuid sin de thailte Bearsforest Íochtarach agus Cheathrú Chaol atá i bParóiste Mhala, i mBarúntacht Mhainistir Fhear Maí agus i gContae Chorcaí agus arb í an chuid í atá léirithe ar léarscáil dar dáta an 30ú lá de Bhealtaine, 1979, atá séalaithe le séala oifigiúil an Aire agus atá ar taisce sa Roinn Iascaigh agus Foraoiseachta.

4. É sin agus iad sin uile an chuid sin de thailte Ghoirtín atá i bparóiste Dhroim Tarbh, i mBarúntacht Dhútha Ealla agus i gContae Chorcaí agus arb í an chuid í a thuairiscítear i ndintiúr dar dáta an 22ú lá d'Fheabhra, 1977, agus a rinneadh idir Edward P. Maxwell de pháirt agus James Villiers Stuart, Stuart Geoffrey Martin agus Richard Willis den pháirt eile.

5. É sin agus iad sin uile an chuid sin de thailte Cheapa na Corcóige atá i mBarúntacht Rosa agus i gContae na Gaillimhe agus arb í an chuid í dá dtagraítear i ndintiúr dar dáta an 7ú lá de Dheireadh Fómhair, 1964, agus atá léirithe ar an léarscáil atá i gceangal leis an dintiúr sin, is dintiúr a rinneadh idir an tAire Tailte de pháirt agus Coimeádaithe Iascaigh Cheantar na Gaillimhe den pháirt eile.

6. É sin agus iad sin uile—

(a) an chuid sin de thailte Achadh an Iúir atá i mBarúntacht Chaisleán Rathain agus i gContae an Chabháin agus arb í an chuid í dá dtagraítear i ndintiúr dar dáta an 3ú lá de Shamhain, 1970, agus atá léirithe ar an léarscáil atá i gceangal leis an dintiúr sin, is dintiúr a rinneadh idir William George Elliott de pháirt agus Bord Coimeádaithe Dhroichead Átha den pháirt eile, agus

(b) an chuid sin de thailte sin Achadh an Iúir arb í an chuid í dá dtagraítear i ndintiúr dar dáta an 8ú lá de Mheitheamh, 1977, agus atá léirithe ar an léarscáil atá i gceangal leis an dintiúr sin, is dintiúr a rinneadh idir an William George Elliott sin de pháirt agus Noreen O'Keefe den pháirt eile.