An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta) Ar Aghaidh (CUID III Comhaontuithe Fruilcheannaigh)

16 1980

AN tACHT UM DHÍOL EARRAÍ AGUS SOLÁTHAR SEIRBHÍSÍ, 1980

CUID II

Earraí a Dhíol

Cuid II a lua agus a fhorléiriú.

9. —(1) Féadfar na hAchtanna um Dhíol Earraí, 1893 agus 1980, a ghairm d'Acht 1893 agus den Chuid seo le chéile.

(2) Forléireofar Acht 1893 agus an Chuid seo mar aon ní amháin.

Coinníollacha agus Barántaí

Sale of Goods Act, 1893, ailt 11, 12, 13 14 agus 15.

10. —Cuirfear na hailt atá leagtha amach sa Tábla seo a leanas in ionad ailt 11, 12, 13, 14 agus 15 d'Acht 1893:

AN TÁBLA

When condition to be treated as warranty

11.—(1) Where a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive the condition, or may elect to treat the breach of such condition as a breach of warranty, and not as a ground for treating the contract as repudiated.

(2) Whether a stipulation in a contract of sale is a condition, the breach of which may give rise to a right to treat the contract as repudiated, or a warranty, the breach of which may give rise to a claim for damages but not to a right to reject the goods and treat the contract as repudiated, depends in each case on the construction of the contract. A stipulation may be a condition, though called a warranty in the contract.

(3) Where a contract of sale is not severable, and the buyer has accepted the goods, or part thereof, the breach of any condition to be fulfilled by the seller can only be treated as a breach of warranty, and not as a ground for rejecting the goods and treating the contract as repudiated, unless there be a term of the contract, express or implied, to that effect.

(4) Nothing in this section shall affect the case of any condition or warranty, fulfilment of which is excused by law by reason of impossibility or otherwise.

Implied undertakings as to title, etc.

12.—(1) In every contract of sale, other than one to which subsection (2) applies, there is—

(a) an implied condition on the part of the seller that, in the case of a sale, he has a right to sell the goods and, in the case of an agreement to sell, he will have a right to sell the goods at the time when the property is to pass, and

(b) an implied warranty that the goods are free, and will remain free until the time when the property is to pass, from any charge or encumbrance not disclosed to the buyer before the contract is made and that the buyer will enjoy quiet possession of the goods except so far as it may be disturbed by the owner or other person entitled to the benefit of any charge or encumbrance so disclosed.

(2) In a contract of sale, in the case of which there appears from the contract or is to be inferred from the circumstances of the contract an intention that the seller should transfer only such title as he or a third person may have, there is—

(a) an implied warranty that all charges or encumbrances known to the seller have been disclosed to the buyer before the contract is made, and

(b) an implied warranty that neither—

(i) the seller, nor

(ii) in a case where the parties to the contract intend that the seller should transfer only such title as a third person may have, that person, nor

(iii) anyone claiming through or under the seller or that third person otherwise than under a charge or encumbrance disclosed to the buyer before the contract is made,

will disturb the buyer's quiet possession of the goods.

Sale by description.

13.—(1) Where there is a contract for the sale of goods by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description; and if the sale be by sample as well as by description, it is not sufficient that the bulk of the goods corresponds with the sample if the goods do not also correspond with the description.

(2) A sale of goods shall not be prevented from being a sale by description by reason only that, being exposed for sale, they are selected by the buyer.

(3) A reference to goods on a label or other descriptive matter accompanying goods exposed for sale may constitute or form part of a description.

Implied undertakings as to quality or fitness.

14.—(1) Subject to the provisions of this Act and of any statute in that behalf, there is no implied condition or warranty as to the quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under a contract of sale.

(2) Where the seller sells goods in the course of a business there is an implied condition that the goods supplied under the contract are of merchantable quality, except that there is no such condition—

(a) as regards defects specifically drawn to the buyer's attention before the contract is made, or

(b) if the buyer examines the goods before the contract is made, as regards defects which that examination ought to have revealed.

(3) Goods are of merchantable quality if they are as fit for the purpose or purposes for which goods of that kind are commonly bought and as durable as it is reasonable to expect having regard to any description applied to them, the price (if relevant) and all the other relevant circumstances, and any reference in this Act to unmerchantable goods shall be construed accordingly.

(4) Where the seller sells goods in the course of a business and the buyer, expressly or by implication, makes known to the seller any particular purpose for which the goods are being bought, there is an implied condition that the goods supplied under the contract are reasonably fit for that purpose, whether or not that is a purpose for which such goods are commonly supplied, except where the circumstances show that the buyer does not rely, or that it is unreasonable for him to rely, on the seller's skill or judgement.

(5) An implied condition or warranty as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed to a contract of sale by usage.

(6) The foregoing provisions of this section apply to a sale by a person who in the course of a business is acting as agent for another as they apply to a sale by a principal in the course of a business, except where that other is not selling in the course of a business and either the buyer knows that fact or reasonable steps are taken to bring it to the notice of the buyer before the contract is made.

Sale by Sample

Sale by sample.

15.—(1) A contract of sale is a contract for sale by sample where there is a term in the contract, express or implied, to that effect.

(2) In the case of a contract for sale by sample—

(a) There is an implied condition that the bulk shall correspond with the sample in quality:

(b) There is an implied condition that the buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample:

(c) There is an implied condition that the goods shall be free from any defect, rendering them unmerchantable, which would not be apparent on reasonable examination of the sample.

Ráitis a airbheartaíonn cearta ceannaitheora a shrianadh.

11. —(1) Baineann fo-ailt (2) agus (3) le haon ráiteas ar dóigh go nglacfar leis go gcuireann sé in iúl go bhfuil ceart nó feidhmiú cirt a thugtar le halt 12, 13, 14 nó 15 d'Acht 1893, nó dliteanas a thig de bhua aon cheann de na hailt sin, srianta nó eisiata seachas faoi alt 55 den Acht sin.

(2) Is cion ag duine aon cheann de na nithe seo a leanas a dhéanamh i gcúrsa gnó i ndáil le ráiteas dá dtagraíonn fo-alt (1):

(a) fógra ina mbeidh aon ráiteas den sórt sin a thaisealbhadh in aon chuid d'aon áitreabh, nó

(b) fógrán ina mbeidh aon ráiteas den sórt sin a fhoilsiú nó a chur faoi deara é a fhoilsiú, nó

(c) earraí, nó earraí i gcoimeádán, ar a mbeidh aon ráiteas den sórt sin a sholáthar, nó

(d) doiciméad ina mbeidh aon ráiteas den sórt sin a thabhairt, nó a chur faoi deara é a thabhairt, ar aon slí eile.

(3) Chun críocha an ailt seo déileálfar le ráiteas á chur in iúl nach malartófar earraí, nó nach n-aisíocfar airgead, nó nach dtabharfar ach nótaí creidmheasa in aghaidh earraí a tugadh ar ais, mar ráiteas lena mbaineann fo-alt (1) mura mbeidh sé cáilithe chomh soiléir sin nach bhféadfar é a fhorléiriú mar ráiteas is infheidhme in imthosca ina mbeidh an ceannaitheoir ag iarraidh ceart a fheidhmiú a thugtar le haon fhoráil d'alt a luaitear i bhfo-alt (1).

(4) Is cion ag duine earraí, nó earraí i gcoimeádán, ar a mbeidh, nó aon doiciméad ina mbeidh, aon ráiteas a thabhairt i gcúrsa gnó do cheannaitheoir, gan spleáchas d'éifeacht dhlíthiúil an ráitis, a leagann amach, a theorannaíonn nó a thuairiscíonn cearta a thugtar do cheannaitheoir, nó dliteanais maidir leis an gceannaitheoir i ndáil le hearraí a fuair sé nó aon ráiteas ar dóigh go nglacfar leis mar ráiteas den sórt sin, mura mbeidh dearbhú soiléir suntasach ag gabháil leis an ráiteas sin nach dochar ar aon slí do na cearta conarthacha atá ag an gceannaitheoir de bhua ailt 12, 13, 14 agus 15 d'Acht 1893 an ráiteas iomchuí.

Baránta intuigthe leith páirteanna breise agus seirbhísithe.

12. —(1) I gconradh chun earraí a dhíol tá baránta intuigthe go ndéanfaidh an díoltóir páirteanna breise agus seirbhís iardhíola leordhóthanach a chur ar fáil i cibé imthosca atá luaite i dtairiscint, i dtuairisc nó i bhfógrán ag an díoltóir thar ceann an mhonaróra nó thar a cheann féin agus go ceann cibé tréimhse atá luaite amhlaidh nó, mura mbeidh aon tréimhse luaite amhlaidh, go ceann tréimhse réasúnaí.

(2) Féadfaidh an tAire, tar éis dó comhairle a ghlacadh le cibé páirtithe leasmhara a mheasfaidh sé a bheith cuí, a mhíniú le hordú, i ndáil le haon aicme earraí a thuairiscítear san ordú, céard is tréimhse réasúnach ann chun críche fho-alt (1).

(3) D'ainneoin alt 55 (1) d'Acht 1893 (a chuirtear isteach le halt 22 den Acht seo) is téarma ar neamhní aon téarma i gconradh a dhíolmhaíonn ó fhorálacha uile, nó ó aon chuid d'fhorálacha, an ailt seo.

Coinníoll intuigthe maidir le díol mótarfheithiclí.

13. —(1) San alt seo ciallaíonn “mótarfheithicil” feithicil ata beartaithe nó oiriúnaithe chun a gluaiste le córacha meicniúla, lena n-áirítear—

(a) dhárothach nó trírothach, le gabhálas chun é a ghluaiseacht le cumhacht mheicniúil, agus

(b) feithicil a ghluaistear le córacha leictreacha nó le córacha idir leictreach agus mheicniúil.

(2) Gan dochar d'aon choinníoll nó baránta eile tá coinníoll intuigthe i ngach conradh chun mótarfheithicil a dhíol (ach amháin conradh inar duine an ceannaitheoir arb é a ghnó déileáil i mótarfheithiclí) go bhfuil an fheithicil, tráth a seachadta faoin gconradh, saor ó aon locht a thabharfadh gur chontúirt í don phobal, lena n-áirítear daoine a bheidh ag taisteal san fheithicil.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) den alt seo—

(a) má shocraítear idir an díoltóir agus an ceannaitheoir nach bhfuil sé beartaithe an fheithicil a úsáid sa riocht ina bhfuil sí le seachadadh ar an gceannaitheoir faoin gconradh, agus

(b) má dhéanann an díoltóir agus an ceannaitheoir, nó má dhéantar thar a gceann, doiciméad arb é a bheidh ann ráiteas sa chéill sin a shíniú agus a thabhairt don cheannaitheoir roimh an seachadadh sin nó tráth an tseachadta sin, agus

(c) má thaispeántar gur socrú cóir réasúnach an socrú dá dtagraítear i mír (a).

(4) Ach amháin i gcás nach cuid den chonradh nó gur coinníodh go héifeachtach as an gconradh de bhun fho-alt (2) an coinníoll intuigthe maidir le bheith saor ó lochtanna dá dtagraítear san fho-alt sin, i gcás gach díol mótarfheithicle a dhéanfaidh duine arb é a ghnó déileáil i mótarfheithiclí déanfaidh an díoltóir nó déanfar thar a cheann deimhniú i scríbhinn i cibé foirm a fhorordóidh an tAire le rialacháin a thabhairt don cheannaitheoir á rá go bhfuil an fheithicil, tráth an tseachadta, saor ó aon locht a thabharfadh gur chontúirt í don phobal, lena n-áirítear daoine a bheidh ag taisteal san fheithicil.

(5) I gcás caingean a thabhairt mar gheall ar shárú ar an gcoinníoll intuigthe dá dtagraítear i bhfo-alt (2) de bharr lochta shonraigh i mótarfheithicil agus nach gcruthófar gur tugadh deimhniú a chomhlíonann ceanglais an ailt seo, toimhdeofar mura gcruthófar a mhalairt go raibh an locht a cruthaíodh uirthi tráth an tseachadta.

(6) Féadfaidh rialacháin faoi fho-alt (4) feidhm a bheith acu maidir le mótarfheithiclí i gcoitinne nó le mótarfheithiclí d'aicme nó de thuairisc áirithe (arna míniú i cibé slí agus faoi threoir cibé nithe is cuí leis an Aire) agus féadfar foirmeacha éagsúla deimhnithe a fhorordú le haghaidh aicmí nó tuairiscí éagsúla feithiclí.

(7) Duine a úsáideann mótarfheithicil le toiliú cheannaitheoir na feithicle agus a mbaineann caillteanas dó de bharr coinníoll a shárú atá intuigthe le fo-alt (2) sa chonradh díola féadfaidh sé caingean ar dhamáistí in aghaidh an díoltóra maidir leis an sárú a chothabháil amhail is dá mba é an ceannaitheoir é.

(8) Leasaítear leis seo Reacht na dTréimhsí, 1957

(I) tríd an mír seo a leanas a chur isteach in alt 11 (2)—

“(d) Ní dhéanfar caingean ar dhamáistí faoi alt 13 (7) den Acht um Dhíol Earraí agus Soláthar Seirbhísí, 1980 , a thionscnamh tar éis dhá bhliain a bheith caite ón dáta a d'fhaibhrigh an chúis chaingne.”;

(II) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach in alt 49—

“(5) I gcás caingean chun damáistí a éileamh faoi alt 13 (7) den Acht um Dhíol Earraí agus Soláthar Seirbhísí, 1980 , beidh éifeacht le fo-alt (1) den alt seo amhail is dá gcuirfí na focail ‘dhá bhliain’ in ionad na bhfocal ‘sé bliana’.”.

(9) D'ainneoin alt 55 (1) d'Acht 1893 (a chuirtear isteach le halt 22 den Acht seo) is téarma ar neamhní aon téarma i gconradh a dhíolmhaíonn ó fhorálacha uile, nó ó aon chuid d'fhorálacha, an ailt seo.

Dliteanas tithe airgeadais.

14. —I gcás a ndíolfar earraí le ceannaitheoir a dhéileálann mar thomhaltóir agus go ndéanfaidh an ceannaitheoir comhaontú i ndáil leis an díol le duine eile a ghníomhaíonn i gcúrsa gnó (dá ngairtear teach airgeadais san alt seo) chun airgead a d'íoc an teach airgeadais leis an díoltóir maidir le praghas na n-earraí a aisíoc leis an teach airgeadais, measfar gur páirtí sa díol an teach airgeadais agus beidh an teach airgeadais agus an díoltóir freagrach, i gcomhpháirt agus go leithleach, don cheannaitheoir mar gheall ar an gconradh díolacháin a shárú agus mar gheall ar aon mhífhaisnéis a thug an díoltóir maidir leis na hearraí.

Ráthaíochtaí

Míniú ar ráthaíocht.

15. —In ailt 16 go 19 ciallaíonn “ráthaíocht” aon doiciméad, fógra nó ráiteas scríofa eile, cibé slí a thuairiscítear é, arna thabhairt ag monaróir nó ag soláthróir eile, seachas miondíoltóir, i ndáil le haon earraí a sholáthar agus á chur i iúl go ndéanfaidh an monaróir nó an soláthróir eile na hearraí a sheirbhísiú nó a dheisiú nó go ndéileálfaidh sé leo ar shlí eile tar éis iad a cheannach.

Téarmaí ráthaíochta.

16. —(1) Beidh ráthaíocht soiléir soléite agus ní thagróidh sí ach d'earraí sonracha nó d'earnáil amháin earraí.

(2) Dearbhóidh ráthaíocht go soiléir ainm agus seoladh an duine a thugann an ráthaíocht.

(3) Dearbhóidh ráthaíocht go soiléir tréimhse na ráthaíochta ó dháta an cheannaigh ach féadfar tréimhsí éagsúla a dhearbhú le haghaidh comhpháirteanna éagsúla d'aon earraí.

(4) Dearbhóidh ráthaíocht go soiléir an nós imeachta chun éileamh a thíolacadh faoin ráthaíocht ar nós imeachta é nach deacra ná gnáthnós imeachta tráchtála nó nós imeachta tráchtála coitianta.

(5) Dearbhóidh ráthaíocht go soiléir céard a gheallann an monaróir nó an soláthróir eile a dhéanamh i ndáil leis na hearraí agus cé na muirir, más ann, lena n-áirítear an costas iompair, is gá don cheannaitheoir a sheasamh i ndáil le gealltanais den sórt sin.

(6) Is cion ag an monaróir nó ag an soláthróir eile earraí ráthaíocht nach gcomhlíonann an t-alt seo a thabhairt i ndáil leis na hearraí.

Dliteanas an díoltóra faoi ráthaíocht.

17. —(1) I gcás a seachadfaidh díoltóir earraí ráthaíocht ar an gceannaitheoir, cibé uair nó cibé slí a seachadfar é, beidh an díoltóir faoi dhliteanas don cheannaitheoir maidir le téarmaí na ráthaíochta a chomhlíonadh amhail is dá mba é an ráthóir é, mura gcuirfidh sé a mhalairt in iúl go sainráite tráth an tseachadta.

(2) I gcás, áfach, a dtabharfaidh an díoltóir, ar miondíoltóir é, a ghealltanas scríofa féin don cheannaitheoir go ndéanfaidh sé, tar éis na hearraí a cheannach, iad a sheirbhísiú nó a dheisiú nó go ndéileálfaidh sé leo ar shlí eile, toimhdeofar, mura gcruthófar a mhalairt, nach ndearna sé é féin a chur faoi dhliteanas don cheannaitheoir faoin ráthaíocht a seachadadh amhlaidh.

(3) Bainfidh ailt 16, 18 agus 19 le haon ghealltanas den sórt sin mar a bhaineann siad le ráthaíocht.

(4) Is dliteanas gan dochar do na cearta a thugtar don cheannaitheoir faoi alt 19 dliteanas an díoltóra do cheannaitheoir faoin alt seo.

Cearta an cheannaitheora faoi ráthaíocht a eisiamh.

18. —(1) Ní dhéanfaidh cearta faoi ráthaíocht cearta an cheannaitheora faoin dlí coiteann nó de bhun reachta a eisiamh ná a theorannú in aon slí agus is foráil ar neamhní gach foráil i ráthaíocht lena gcuirtear oibleagáidí ar an gceannaitheoir de bhreis ar a chuid oibleagáidí faoin gconradh.

(2) Is foráil ar neamhní foráil i ráthaíocht a airbheartaíonn go ndéanfar den ráthóir nó d'aon duine a ghníomhaíonn thar a cheann an t-aon-údarás lena chinneadh cé acu atá nó nach bhfuil carraí lochtach nó cé acu atá nó nach bhfuil teideal ag an gceannaitheoir thairis sin éileamh a thíolacadh.

Ceart caingne faoi ráthaíocht.

19. —(1) Féadfaidh ceannaitheoir earraí caingean a chothabháil in aghaidh monaróir nó soláthróir eile nach n-urramóidh aon cheann de théarmaí na ráthaíochta amhail is dá mbeadh an monaróir nó an soláthróir sin tar éis na hearraí a dhíol leis an gceannaitheoir agus tar éis baránta a shárú, agus féadfaidh an chúirt a ordú don mhonaróir nó don soláthróir cibé beart a dhéanamh a bheidh riachtanach chun téarmaí na ráthaíochta a urramú, nó damáistí a íoc leis an gceannaitheoir. San fho-alt seo, folaíonn “ceannaitheoir” gach duine a fhaigheann teideal chun na n-earraí laistigh de thréimhse na ráthaíochta agus, i gcás earraí a allmhaireofar, folaíonn “monaróir” an t-allmhaireoir.

(2) In aon chás ina mbeidh ráthóir faoi dhliteanas ag úinéir maidir le damáistí, féadfaidh an chúirt dá rogha féin agus ar cibé téarmaí a mheasfaidh an chúirt a bheith cóir deis a thabhairt don ráthóir na hoibleagáidí sin a chomhlíonadh faoin ráthaíocht chun sástacht na cúirte laistigh de thréimhse a bheidh teorannaithe ag an gcúirt.

An Conradh a Chomhlíonadh

Sale of Goods Act, 1893, ailt 34 agus 35.

20. —Cuirtear na hailt atá leagtha amach sa Tábla seo a leanas in ionad ailt 34 agus 35 d'Acht 1893:

AN TÁBLA

Buyer's right of examining the goods.

34.—(1) Where goods are delivered to the buyer, which he has not previously examined, he is not deemed to have accepted them unless and until he has had a reasonable opportunity of examining them for the purpose of ascertaining whether they are in conformity with the contract.

(2) Unless otherwise agreed, when the seller tenders delivery of goods to the buyer, he is bound, on request, to afford the buyer a reasonable opportunity of examining the goods for the purpose of ascertaining whether they are in conformity with the contract.

Acceptance.

35.—The buyer is deemed to have accepted the goods when he intimates to the seller that he has accepted them, or, subject to section 34 of this Act, when the goods have been delivered to him and he does any act in relation to them which is inconsistent with the ownership of the seller or when, without good and sufficient reason, he retains the goods without intimating to the seller that he has rejected them.

Leigheasanna ar Shárú Conartha

Sale of Goods Act, 1893, alt 53.

21. —Cuirfear an t-alt atá leagtha amach sa Tábla seo a leanas in ionad alt 53 d'Acht 1893:

AN TÁBLA

Remedy for breach of warranty.

53.—(1) Subject to subsection (2), where there is a breach of warranty by the seller, or where the buyer elects, or is compelled, to treat any breach of a condition on the part of the seller as a breach of warranty, the buyer is not by reason only of such breach of warranty entitled to reject the goods, but he may—

(a) set up against the seller the breach of warranty in diminution or extinction of the price, or

(b) maintain an action against the seller for damages for the breach of warranty.

(2) Where—

(a) the buyer deals as consumer and there is a breach of a condition by the seller which, but for this subsection, the buyer would be compelled to treat as a breach of warranty, and

(b) the buyer, promptly upon discovering the breach, makes a request to the seller that he either remedy the breach or replace any goods which are not in conformity with the condition,

then, if the seller refuses to comply with the request or fails to do so within a reasonable time, the buyer is entitled:

(i) to reject the goods and repudiate the contract, or

(ii) to have the defect constituting the breach remedied elsewhere and to maintain an action against the seller for the cost thereby incurred by him.

(3) The onus of proving that the buyer acted with promptness under subsection (2) shall lie on him.

(4) The measure of damages for breach of warranty is the estimated loss directly and naturally resulting, in the ordinary course of events, from the breach of warranty.

(5) In the case of breach of warranty of quality such loss is prima facie the difference between the value of the goods at the time of delivery to the buyer and the value they would have had if they had answered to the warranty.

(6) The fact that the buyer has set up the breach of warranty in diminution or extinction of the price or that the seller has replaced goods or remedied a breach does not of itself prevent the buyer from maintaining an action for the same breach of warranty if he has suffered further damage.

Forlíonadh

Sale of Goods Act, 1893, alt 55.

22. —Cuirfear an t-alt atá leagtha amach sa Tábla seo a leanas in ionad alt 55 d'Acht 1893:

AN TÁBLA

Exclusion of implied terms and conditions.

55.—(1) Subject to the subsequent provisions of this section, where any right, duty or liability would arise under a contract of sale of goods by implication of law, it may be negatived or varied by express agreement, or by the course of dealing between the parties, or by usage if the usage is such as to bind both parties to the contract.

(2) An express condition or warranty does not negative a condition or warranty implied by this Act unless inconsistent therewith.

(3) In the case of a contract of sale of goods, any term of that or any other contract exempting from all or any of the provisions of section 12 of this Act shall be void.

(4) In the case of a contract of sale of goods, any term of that or any other contract exempting from all or any of the provisions of section 13, 14 or 15 of this Act shall be void where the buyer deals as consumer and shall, in any other case, not be enforceable unless it is shown that it is fair and reasonable.

(5) Subsection (4) shall not prevent the court from holding, in accordance with any rule of law, that a term which purports to exclude or restrict any of the provisions of section 13, 14 or 15 of this Act is not a term of the contract.

(6) Any reference in this section to a term exempting from all or any of the provisions of any section of this Act is a reference to a term which purports to exclude or restrict, or has the effect of excluding or restricting, the operation of all or any of the provisions of that section, or the exercise of a right conferred by any provision of that section, or any liability of the seller for breach of a condition or warranty implied by any provision of that section.

(7) Any reference in this section to a term of a contract includes a reference to a term which although not contained in a contract is incorporated in the contract by another term of the contract.

(8) This section is subject to section 61 (6) of this Act.

Sale of Goods Act, 1893, alt 55A.

23. —Cuirfear an t-alt atá leagtha amach sa Tábla seo a leanas isteach i ndiaidh alt 55 d'Acht 1893:

AN TÁBLA

Conflict of laws.

55A.—Where the proper law of a contract of sale of goods would, apart from a term that it should be the law of some other country or a term to the like effect, be the law of Ireland or where any such contract contains a term which purports to substitute, or has the effect of substituting, provisions of the law of some other country for all or any of the provisions of sections 12 to 15 and 55 of this Act, those sections shall, notwithstanding that term but subject to section 61 (6) of this Act, apply to the contract.

Díolacháin idirnáisiúnta.

24. —In alt 61 d'Acht 1893 (Savings) cuirfear an fo-alt seo a leanas isteach i ndiaidh fho-alt (5)—

“(6) (a) Nothing in section 55 or 55A of this Act shall prevent the parties to a contract for the international sale of goods from negativing or varying any right, duty or liability which would otherwise arise by implication of law under sections 12 to 15 of this Act.

(b) In this subsection ‘contract for the international sale of goods' means a contract of sale of goods made by parties whose places of business (or, if they have none, habitual residences) are in the territories of different States and in the case of which one of the following conditions is satisfied:

(i) the contract involves the sale of goods which are at the time of the conclusion of the contract in the course of carriage or will be carried from the territory of one State to the territory of another; or

(ii) the acts constituting the offer and acceptance have been effected in the territories of different States; or

(iii) delivery of the goods is to be made in the territory of a State other than that within whose territory the acts constituting the offer and the acceptance have been effected.”.