5 1981


Uimhir 5 de 1981


AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA, 1981

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ NA nACHTANNA CEADÚNÚCHÁIN, 1833 GO 1977, AGUS ACHTANNA CLÁRÚ NA gCLUBANNA, 1904 GO 1962. [15 Aibreán, 1981]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Dúiche Chathrach Bhaile Átha Cliath.

1. —Aon tagairtí sna hAchtanna Ceadúnúcháin, 1833 go 1977, nó in Achtanna Clárú na gClubanna, 1904 go 1962, do Dhúiche Chathrach Bhaile Átha Cliath, measfar gur tagairtí iad don dúiche chúirte dúiche a bhí mar ainm agus mar theideal, ar thosach feidhme an Achta Deochanna Meisciúla, 1962 , de bhua an Ordaithe Dúthaí Dúiche (Baile Átha Cliath), 1945 (R & O.R., Uimh. 279 de 1945), ar Dhúiche Chathrach Bhaile Átha Cliath.

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

2. —(1) Féadfar an tAcht Deochanna Meisciúla, 1981 , a ghairm den Acht seo.

(2) Forléireofar an tAcht seo, a mhéid a leasaíonn sé na hAchtanna Ceadúnúcháin, 1833 go 1977, mar aon ní amháin leis na hAchtanna sin agus féadfar na hAchtanna Ceadúnúcháin, 1833 go 1981, a ghairm díobh le chéile, agus, a mhéid a leasaíonn sé Achtanna Clárú na gClubanna, 1904 go 1962, forléireofar é mar aon ní amháin leis na hAchtanna sin agus féadfar Achtanna Clárú na gClubanna, 1904 go 1981, a ghairm díobh le chéile.

Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Deochanna Meisciúla, 1962

1962, Uimh. 21

Na hAchtanna Ceadúnúcháin, 1833 go 1977

Achtanna Clárú na gClubanna, 1904 go 1962