Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach)

17 1981


Uimhir 17 de 1981


AN tACHT SLÁINTE (SEIRBHÍSÍ MEABHAIRGHALAR), 1981

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE AGUS FEABH-SAITHE MAIDIR LE CÚRAM AGUS CÓIREÁIL DAOINE AR A bhFUIL ÉALANG MHEABHRACH A RIALÁIL AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [30 Bealtaine, 1981]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: