Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL)

36 1981


Uimhir 36 de 1981


AN tACHT LEITHREASA, 1981

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO CHUR SUIM ÁIRITHE AS AN bPRÍOMH-CHISTE CHUN SEIRBHÍSE NA BLIANA DAR CHRÍOCH AN 31ú LÁ DE NOLLAIG, 1979, AGUS DO LEITHREASÚ SUIM-EANNA A DEONAÍODH LEIS AN ACHT PRÍOMH-CHISTE (FORÁLACHA BUANA), 1965, AGUS A DHEON-AÍTEAR LEIS AN ACHT SEO, CHUN NA SEIRBHÍSÍ SOLÁTHAIR AGUS NA gCRÍOCHA CUÍ. [23 Nollaig, 1981]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

DEONTAS AS AN bPRÍOMH-CHISTE

£10 a eisiúint as an bPríomh-Chiste le haghaidh na bliana 1979.

1. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim deich bpunt a eisiúint as an bPríomh-Chiste agus a chur chun slánaithe an tsoláthair a deonaíodh le haghaidh seirbhíse na bliana dar chríoch an 31ú lá de Nollaig, 1979.

DEONTAIS A LEITHREASÚ

Suimeanna a vótáladh le haghaidh seirbhísí soláthair, eadhon, £4,366,583,040, a leithreasú.

2. —(1) Na suimeanna a deonaíodh as an bPríomh-Chiste leis an Acht Príomh-Chiste (Forálacha Buana), 1965 , agus a dheonaítear leis an Acht seo chun slánaithe an tsoláthair a deonaíodh, agus a ndéanann a n-iomlán suim ceithre mhíle trí chéad seasca is sé mhilliún, cúig chéad ochtó is trí mhíle, is daichead punt agus atá comhdhéanta den tsuim deich bpunt le haghaidh seirbhíse na bliana dar chríoch an 31ú lá de Nollaig, 1979, agus suim ceithre mhíle, trí chéad seasca is sé mhilliún, cúig chéad ochtó is trí mhíle, is tríocha punt le haghaidh seirbhíse na bliana dar chríoch an 31ú lá de Nollaig, 1981, déantar iad a leithreasú le haghaidh na seirbhísí agus na gcríocha a luaitear sa Sceideal a ghabhann leis seo.

(2) I dteannta na suimeanna a dheonaítear as an bPríomh-Chiste agus dá dtagraítear san fho-alt sin roimhe seo den alt seo, féadfar na suimeanna a thaispeántar faoi seach sa cholún deiridh den Sceideal a ghabhann leis seo agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal sin, suim ceithre chéad ochtó is naoi milliún, sé chéad ochtó is cúig mhíle, dhá chéad nócha is ocht bpunt a úsáid as aon airgead a n-ordaítear faoi alt 2 den Public Accounts and Charges Act, 1891, é a úsáid mar leithreasaí-i-gcabhair do na deontais le haghaidh na seirbhísí agus na gcríocha a shonraítear sa Sceideal a ghabhann leis seo.

Gearrtheideal.

3. —Féadfar an tAcht Leithreasa, 1981 , a ghairm den Acht seo.