An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN DARA SCEIDEAL Foirmeacha Meabhrán Comhlachais Chuideachta Poiblí Teoranta)

13 1983

ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1983

AN TRÍÚ SCEIDEAL

Aisghairm

Alt 3.

CUID I

Forálacha Acht na gCuideachtaí, 1963

Méid na haisghairme

Alt 2(1) (Foráil ghinearálta maidir le léiriú).......................

Mínithe ar “cruinniú reachtúil” agus “tuarascáil reachtúil”.

Alt 19 (Deimhniú corpraithe ina fhianaise dhochloíte).......................................................................

An t-alt go léir.

Alt 48 (Srian le hathrú ar théarmaí a luaitear sa réamheolaire nó sa ráiteas in ionad réamheolaire).......................................................................

An t-alt go léir.

Alt 63 (Cumhacht chun scaireanna a eisiúint faoi lascaine).....................................................................

An t-alt go léir.

Alt 130 (Cruinniú reachtúil agus tuarascáil reachtúil)..........................................................

An t-alt go léir.

Alt 149 (Ábhair agus foirm na gcuntas; ríomh na mbrabús agus na gcaillteanas, agus mar a dhéileáiltear leo)............................................................................

Fo-alt (6).

Alt 213 (Imthosca ina bhféadfaidh an chúirt cuideachta a fhoirceannadh)............................................................

Mír (b).

Alt 215 (Forálacha maidir le hiarratais chun cuideachta a fhoirceannadh)............................................................

Mír (b).

Alt 216 (Cumhachtaí na cúirte ar achainí a éisteacht)........................................................................

Fo-alt (2).

An Chéad Sceideal, Table A, Part I................................

I rialachán 11 na focail “, and the company shall also have a first and paramount lien on all shares (other than fully paid shares) standing registered in the name of a single person for all moneys immediately payable by him or his estate to the company”.

An Chéad Sceideal, Tábla A, Cuid I

I rialachán 11 na focail “, agus beidh túslian ceannasach ag an gcuideachta freisin ar gach scair (seachas scaireanna láníoctha) a bheidh cláraithe in ainm duine aonair le haghaidh an airgid uile is iníoctha láithreach aige féin, nó ag a eastát, leis an gcuideachta”.

An Chéad Sceideal, Tábla D...........................................

Cuid II.

CUID II

Forálacha Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1982

Méid na haisghairme.

Alt 3 (Sonraí a bheidh le seachadadh i dteannta meabhráin)..................................................................

Fo-Alt (6).


Na hAchtanna dá dtagraítear

Assurance Companies Act, 1909

1909, c. 49

Chartered Companies Act, 1837

1837, c. 73

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1977

1977, Uimh. 31

Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1982

1982, Uimh. 10

An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967

1967, Uimh. 12

An tAcht Fost-Cheannaigh, 1946

1946, Uimh. 16

An tAcht Árachais, 1936

1936, Uimh. 45