An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CHÉAD SCEIDEAL Mionleasuithe agus Leasuithe Iarmhartacha ar Acht na gCuideachtaí, 1963.) Ar Aghaidh (AN TRÍÚ SCEIDEAL Aisghairm)

13 1983

ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1983

AN DARA SCEIDEAL

Foirmeacha Meabhrán Comhlachais Chuideachta Poiblí Teoranta

Alt 4.

CUID I

Cuideachta Phoiblí faoi theorainn scaireanna.

1. “Mianadóireacht an Tuaiscirt, cuideachta phoiblí theoranta” is ainm don chuideachta.

2. Cuideachta phoiblí theoranta a bheidh sa chuideachta.

3. Is iad na cuspóirí ar lena n-aghaidh atá an chuideachta á bunú chun mianraí de gach cineál a thochailt agus chun gach ní eile a dhéanamh a ghabhann nó a chuideodh leis an gcuspóir sin thuas a thabhairt i gcrích.

4. Tá teorainn le dliteanas na gcomhaltaí.

5. £30,000, agus é roinnte i 30,000 scair de £1 an ceann, scairchaipiteal na cuideachta.

Sinne, na daoine uile agus faoi seach a bhfuil a n-ainmneacha agus a seoltaí scríofa acu anseo thíos, is mian linn go ndéanfaí cuideachta dínn de bhun an mheabhráin chomhlachais seo, agus comhaontaímid go dtógfaimid an líon scaireanna i gcaipiteal na cuideachta atá curtha síos os coinne ár n-ainmneacha faoi seach.

Ainmneacha, Seoltaí agus Tuairiscí na Sínitheoirí

An líon Seaireanna atá á thógáil ag gach Sínitheoir

1. Séamas Ó Meachair as...............................................................................

i gContae............................................................................................

5

Aturnae

2. Seán Ó Briain as.........................................................................................

i gContae............................................................................................

375

Innealtóir

3. Micheál Ó Nualláin as.................................................................................

i gContae............................................................................................

225

Innealtóir

4. Pádraig Ó hAodha as..................................................................................

i gContae............................................................................................

55

Geolaí

5. Pól Mac Cárthaigh as..................................................................................

i gContae............................................................................................

10

Geolaí

6. Tomás Ó Cinnéide as..................................................................................

i gContae............................................................................................

30

Cuntasóir

7. Seosamh Ó Meára as.................................................................................

i gContae............................................................................................

15

Aturnae

Iomlán na scaireanna atá á dtógáil

715

Arna dhátú an .............. lá de .........................................., 19...........

Finné leis na sínithe sin thuas:

Ainm:

Seoladh:

CUID II

Cuideachta Phoiblí faoi Theorainn Ráthaíochta agus a bhfuil Scairchaipiteal aici

1. “Forbairt Turasóireachta Chontaetha an Deiscirt, cuideachta phoiblí theoranta” is ainm don chuideachta.

2. Cuideachta phoiblí theoranta a bheidh sa chuideachta.

3. Is iad na cuspóirí ar lena n-aghaidh atá an chuideachta á bunú, chun turasóireacht i gcontaetha dheisceart na hÉireann a chur chun cinn trí shaoráidí a chur ar fáil do thurasóirí, agus gach ní eile a dhéanamh a ghabhann nó a chuideodh leis an gcuspóir sin thuas a thabhairt i gcrích.

4. Tá teorainn le dliteanas na gcomhaltaí.

5. Geallann gach comhalta den chuideachta go ranníocfaidh sé le sócmhainní na cuideachta i gcás í a fhoirceannadh le linn dó bheith ina chomhalta, nó laistigh de bhliain ina dhiaidh sin, chun íoc as na fiacha agus na dliteanais de chuid na cuideachta a rachfar fúthu sula scoirfidh sé de bheith ina chomhalta, agus as costais, muirir agus caiteachais an fhoirceanta, agus chun coigeartú a dhéanamh ar chearta na ranníocóirí eatarthu féin, cibé suim is gá ach gan dul thar £25.

6. Is é a bheidh i scairchaipiteal na cuideachta £30,000 agus é roinnte i 30,000 scair de £1 an ceann.

Sinne, na daoine uile agus faoi seach a bhfuil a n-ainmneacha agus a seoltaí scríofa acu anseo thíos, is mian linn go ndéanfaí cuideachta dínn de bhun an mheabhráin chomhlachais seo, agus comhaontaímid go dtógfaimid an líon scaireanna i gcaipiteal na cuideachta atá curtha síos os coinne ár n-ainmneacha faoi seach.

Ainmneacha, Seoltaí agus Tuairiscí na Sínitheoirí

An líon Scaireanna atá á thógáil ag gach Sínitheoir

1. Seán Ó Beoláin as......................................................................................

i gContae............................................................................................

5

Aturnae

2. Mairtín Mac Cuilín as..................................................................................

i gContae............................................................................................

375

Dílseánach Óstáin

3. Seán Mac Eochaidh as................................................................................

i gContae............................................................................................

225

Innealtóir

4. Séamas Ó Mongáin as................................................................................

i gContae............................................................................................

55

Gníomhaire Taistil

5. Pól de Róiste as..........................................................................................

i gContae............................................................................................

10

Feirmeoir

6. Caoimhín Ó Súilleabháin as.........................................................................

i gContae............................................................................................

30

Ailtire

7. Treasa Ní Chonchúir as...............................................................................

i gContae............................................................................................

15

Bean tí

Iomlán na Scaireanna atá á dtógáil

715

Arna dhátú an .............. lá de .........................................., 19...........

Finné leis na sínithe sin thuas:

Ainm:

Seoladh: