An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM ACHOMHAIRC ARMCHÚIRTEANNA, 1983) Ar Aghaidh (CUID II An Chúirt Achomhairc Armchúirteanna)

19 1983

AN tACHT UM ACHOMHAIRC ARMCHÚIRTEANNA, 1983

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal.

1. —Féadfar an tAcht um Achomhairc Armchúirteanna, 1983 , a ghairm den Acht seo.

Tosach feidhme Chuid III.

2. —Tiocfaidh Cuid III den Acht seo i ngníomh cibé lá a shocrófar chuige sin le hordú ón Aire.

Mínithe.

3. —San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1954” an tAcht Cosanta, 1954 ;

ciallaíonn “an Chúirt” an Chúirt Achomhairc Armchúirteanna a bhunaítear le halt 9;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Cosanta.

Caiteachais.

4. —Déanfar na caiteachais a thabhóidh Aire den Rialtas ag riar an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Leasú ar alt 202 d'Acht 1954.

5. —Leasaítear leis seo alt 202 d'Acht 1954—

(a) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (b) agus (c) d'fho-alt (1):

“(b) ordóidh an armchúirt go gcoinneofar an duine sin faoi choimeád in institiúid atá oiriúnach chun an duine sin a choinneáil go dtí go mbeidh sé inniúil ar a thriail a sheasamh nó go dtí go mbeidh ordaithe roimhe sin ag an Aire nó ag an Ard-Chúirt go scaoilfear saor é, agus beidh ag an gcúirt sin chun na críche sin na cumhachtaí go léir a bheadh ag breitheamh den Phríomh-Chúirt Choiriúil dá mba os a chomhair a thriailfí an cás.”, agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Ní gá cinneadh faoin alt seo a dhaingniú ná ní bheidh sé faoi réir a athscrúdaithe.”,

agus tá an t-alt sin, arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

202.—(1) Más rud é, an tráth a bheas duine a cúisíodh i gcion á thriail ag armchúirt, gur léir go bhfuil an duine sin, de dheasca gealtachta, neamhinniúil ar a thriail a sheasamh, beidh éifeacht ag na forála seo a leanas, is é sin le rá:—

(a) cinnfidh an armchúirt go speisialta gurb amhlaidh atá;

(b) ordóidh an armchúirt go gcoinneofar an duine sin faoi choimeád in institiúid atá oiriúnach chun an duine sin a choinneáil go dtí go mbeidh sé inniúil ar a thriail a sheassamh nó go dtí go mbeidh ordaithe roimhe sin ag an Aire nó ag an Ard-Chúirt go scaoilfear saor é, agus beidh ag an gcúirt sin chun na críche sin na cumhachtaí go léir a bheadh ag breitheamh den Phríomh-Chúirt Choiriúil dá mba os a chomhair a thriailfí an cás.

(2) Ní gá cinneadh faoin alt seo a dhaingniú ná ní bheidh sé faoi réir a athscrúdaithe.

Leasú ar alt 203 d'Acht 1954.

6. —Leasaítear leis seo alt 203 d'Acht 1954—

(a) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (b) agus (c) d'fho-alt (1):

“(b) ordóidh an armchúirt go gcoinneofar an duine sin faoi choimeád in institiúid atá oiriúnach chun an duine sin a choinneáil go dtí go bhfaighfear ordú eile ón Ard-Chúirt, agus beidh ag an gcúirt sin chun na críche sin na cumhachtaí go léir a bheadh ag breitheamh den Phríomh-Chúirt Choiriúil dá mba os a chomhair a thriailfí an duine sin.”, agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Ní gá cinneadh faoin alt seo a dhaingniú ná ní bheidh sé faoi réir a athscrúdaithe.”,

agus tá an t-alt sin, arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

203.—(1) Más rud é, an tráth a bheas duine a cúisíodh i gcion á thriail ag armchúirt, gur léir go ndearna an duine sin gníomh nó neamhghníomh an chúisimh, ach go raibh sé ina gheilt tráth an ghnímh nó an neamhghnímh sin, beidh éifeacht ag na forála seo a leanas, is é sin le rá:—

(a) cinnfidh an armchúirt go speisialta go raibh an cúisí ciontach i ngníomh nó i neamhghníomh an chúisimh ach go raibh sé ina gheilt tráth an ghnímh nó an neamhghnímh;

(b) ordóidh an armchúirt go gcoinneofar an duine sin faoi choimeád in institiúid atá oiriúnach chun an duine sin a choinneáil go dtí go bhfaighfear ordú eile ón Ard-Chúirt, agus beidh ag an gcúirt sin chun na críche sin na cumhachtaí go léir a bheadh ag breitheamh den Phríomh-Chúirt Choiriúil dá mba os a chomhair a thriailfí an duine sin.

(2) Ní gá cinneadh faoin alt seo a dhaingniú ná ní bheidh sé faoi réir a athscrúdaithe.

Leasú ar alt 215 d'Acht 1954.

7. —Leasaítear leis seo alt 215 d'Acht 1954 trí “Faoi réir ailt 202 go 204,” a chur in ionad “Faoi réir ailt 204,” agus tá an t-alt sin, arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

215.—Faoi réir ailt 202 go 204, ní bheidh cinneadh ná pianbhreith armchúirte bailí ach amháin sa mhéid go ndaingneoidh údarás daingniúcháin iad faoin gCaibidil seo.

Alt 224 d'Acht 1954 a shrianadh.

8. —Ní bheidh éifeacht le halt 224 d'Acht 1954 (cinneadh armchúirte a neamhniú) i ndáil le cinneadh nó pianbhreith armchúirte a bhféadfaidh an duine a ciontaíodh, de bhua ordú faoi alt 24 den Acht seo, achomharc a dhéanamh chun na Cúirte ina aghaidh.