Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL Dáilcheantair)

36 1983


Uimhir 36 de 1983


AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1983

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH FORÁIL CHUN LÍON COMH-ALTAÍ DHÁIL ÉIREANN A SHOCRÚ AGUS CHUN DÁILCHEANTAIR A ATHMHEAS AGUS DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE TOGHADH NA gCOMHALTAÍ SIN. [14 Nollaig, 1983]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Míniú.

1. —San Acht seo ciallaíonn “an tAire” an tAire Comhshaoil.

Líon comhaltaí Dháil Éireann.

2. —Tar éis an lánscor ar Dháil Éireann is túisce a tharlóidh tar éis an tAcht seo a rith, is céad seasca is sé chomhalta an líon comhaltaí a bheidh i nDáil Éireann.

Dáilcheantair.

3. —(1) Tar éis an lánscor ar Dháil Éireann is túisce a tharlóidh tar éis an tAcht seo a rith, beidh comhaltaí Dháil Éireann ina n-ionadóirí do na dáilcheantair a shonraítear sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

(2) Aon limistéar a shonraítear sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo measfar gurb é an limistéar sin é mar a bhí sé an 1ú lá d'Eanáir, 1983, ach má éiríonn aon amhras cad é an dáilcheantar ina bhfuil aon bhaile fearainn nó aon chuid de bhaile fearainn, nó aon bhóthar nó sráid nó aon chuid de bhóthar nó de shráid, nó aon chuid de bharda, cinnfidh an tAire an t-amhras.

(3) Sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo déanfar tagairt do shean-tuathcheantar a fhorléiriú mar thagairt don cheantar sin mar a bhí sé díreach roimh an 1ú lá de Dheireadh Fómhair, 1925.

An líon comhaltaí a thoghfar do dháilcheantar.

4. —Toghfar do dháilcheantar a shonraítear sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo an líon comhaltaí atá leagtha amach ina leith sa tríú colún den Sceideal sin.

Socruithe sealadacha maidir le clár na dtoghthóirí.

5. —(1) I gcás ceantar vótaíochta nó cuid de cheantar vótaíochta a bheith i ndáilcheantar a shonraítear sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus nach ionann a achar agus achar aon dáilcheantair a bheidh ann ar dháta an Achta seo a rith, féadfaidh an tAire a fhoráil le hordú go dtaifeadfar ainm an dáilcheantair sin maidir leis an gceantar vótaíochta, nó leis an gcuid den cheantar vótaíochta, i ngach dréachtchlár, liosta éilitheoirí, clár toghthóirí agus liosta ceartuithe a ullmhófar faoi Chuid II den Acht Toghcháin, 1963 , agus a fhoilseoidh údarás clárúcháin roimh an lánscor ar Dháil Éireann is túisce a tharlóidh tar éis dháta an Achta seo a rith.

(2) Murab ionann achar dáilcheantair a shonraítear sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus achar aon dáilcheantair a bheidh ann ar dháta an Achta seo a rith, déanfaidh an t-údarás clárúcháin nó na húdaráis chlárúcháin lena mbaineann liosta nó liostaí de phostvótálaithe a ullmhú ina leith a luaithe is féidir tar éis dháta an Achta seo a rith.

Aisghairm.

6. —(1) Aisghairtear leis seo an tAcht Toghcháin (Leasú), 1980 .

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh díreach ar an lánscor ar Dháil Éireann is túisce a tharlóidh tar éis dháta an Achta seo a rith.

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

7. —(1) Féadfar an tAcht Toghcháin (Leasú), 1983 , a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar na hAchtanna Toghcháin, 1923 go 1973, an tAcht Toghcháin (Leasú) (Uimh. 2), 1980 agus an tAcht seo a fhorléiriú le chéile mar aon Acht amháin agus féadfar na hAchtanna Toghcháin, 1923 go 1983, a ghairm díobh le chéile.