An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (SCEIDEAL A) Ar Aghaidh (SCEIDEAL C)

8 1986

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1986

SCEIDEAL B

Alt 2.

“An Dara Sceideal

Na Rátaí Sochar

CUID I

Na Rátaí Sochar Tréimhsiúil agus na Méaduithe Orthu

An cineál sochair

An ráta seachtainiúil

An méadú i leith cleithiúnaí aosaithe (más iníoctha)

An méadú i leith an chéad linbh cháilithe (más iníoctha)

An méadú i leith an dara leanbh cáilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh i gcás an triú, an ceathrú agus an cúigiú leanbh cáilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh cháilithe de bhreis ar chúigear (más iníoctha)

An méadú i leith gaoil fhorordaithe faoi alt 50 (11), 51 (2), 81 (3), 86 (3), 91 (3), 95 (2), nó 103 (2) (más iníoctha)

An méadú i gcás aois inphinsin a bheith slánaithe ag an duine agus é ina chónaí ina aonar (más iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(4a)

(5)

(5a)

(6)

(7)

 

£

£

£

£

£

£

£

£

1.   (A) Sochar Míchumais agus Sochar Dífhostaíochta

41.10

26.60

9.40

10.50

8.70

6.95

--

--

(B) Rátaí laghdaithe Sochair Dífhostaíochta:

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) duine a bhfuil teideal aige chun méadú i leith linbh cháilithe ach nach bhfuil teideal aige chun méadú i leith cleithiúnaí aosaithe

34.50

--

8.15

9.30

7.25

5.80

--

--

(b) aon duine eile   ...   ...

34.05

24.60

8.15

9.30

7.25

5.80

--

--

2. Liúntas Máithreachais   ...

41.10

--

9.40

10.50

8.70

6.95

--

--

3. Sochar Díobhála   ...   ...

56.50

26.60

9.40

10.50

8.70

6.95

--

--

4. Sochar Báis:

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) pinsean is iníoctha le baintreach (alt 50 (2)) nó le baintreach fir (alt 50 (6))—

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois   ...   ...

61.00

--

12.40

13.65

13.65

11.75

--

--

(ii) os cionn 66 bliana d'aois   ...   ...

62.30

--

12.75

13.80

13.80

12.05

25.60

3.55

(b) pinsean is iníoctha le tuismitheoir, i gcás an t-éagach a bheith, tráth a bháis, ina dhuine pósta agus go bhfuil an tuismitheoir—

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois   ...   ...

27.20

--

--

--

--

--

--

--

(ii) os cionn 66 bliana d'aois   ...   ...

27.75

--

--

--

--

--

25.60

3.55

(c) pinsean is iníoctha le tuismitheoir, i gcás an t-éagach a bheith, tráth a bháis, ina bhaintreach fir, ina bhaintreach nó ina dhuine singil—

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) i gcás inarb é an tuismitheoir an t-athair agus go raibh sé, tráth bhás an éagaigh, éagumasach ar é féin a chothabháil mar gheall ar éiglíocht éigin coirp nó meabhrach agus gur dóigh dó a bheith éagumasach amhlaidh go buan agus go bhfuil sé—

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

61.00

--

--

--

--

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois

62.30

--

--

--

--

--

25.60

3.55

(ii) i gcás inarb é an tuismitheoir an mháthair, agus í, ar bhás an éagaigh, ina baintreach nó gur tháinig sí chun bheith ina baintreacht ina dhiaidh sin agus go bhfuil sí—

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

61.00

--

--

--

--

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois

62.30

--

--

--

--

--

25.60

3.55

(iii) i gcás inarb é an tuismitheoir an mháthair agus gan í bheith ina baintreach, agus nach bhfuil pinsean de réir ráta atá leagtha amach ag (i) thuas iníoctha lena fearchéile agus go bhfuil sí—

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

61.00

--

--

--

--

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois

62.30

--

--

--

--

--

25.60

3.55

(iv) in aon chás eile má tá an tuismitheoir:—

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

27.20

--

--

--

--

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois

27.75

--

--

--

--

--

25.60

3.55

(d) pinsean is iníoctha le dílleachta   ...   ...

32.15

--

--

--

--

--

--

--

5. Pinsean Seanaoise (Ranníocach) agus Pinsean Scoir:

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) i gcás daoine faoi bhun 80 bliain d'aois   ...   ...

53.45

34.10

10.60

11.70

9.75

8.00

25.60

3.55

(b) in aon chás eile   ...   ...

57.10

34.10

10.60

11.70

9.75

8.00

25.60

3.55

(c) méadú breise i leith cleithiúnaí aosaithe a bhfuil aois inphinsin slánaithe aige   ...   ...

--

5.80

--

--

--

--

--

--

6. Pinsean Easláine:

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) i gcás an duine a bheith faoi bhun 66 bliana d'aois

47.10

30.60

10.45

11.50

9.55

7.75

25.60

--

(b) i gcás an duine a bheith os cionn 66 bliana d'aois

48.05

31.20

10.60

11.70

9.75

8.00

25.60

3.55

7. Pinsean Baintrí (Ranníocach) agus Sochar Banchéile Thréigthe i gcás daoine:

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

48.10

--

12.40

13.65

13.65

11.75

--

--

(b) idir 66 bliana agus 80 bliana d'aois   ...   ...

49.10

--

12.75

13.80

13.80

12.05

25.60

3.55

(c) os cionn 80 bliain d'aois

52.35

--

12.75

13.80

13.80

12.05

25.60

3.55

8. Liúntas Dílleachta (Ranníocach)   ...   ...   ...

30.40

--

--

--

--

--

--

--

CUID II

Sochar Díobhálacha Ceirde—Aiscí agus Deontas

 

 

 

 

 

£

1.  Sochar Míthreorach:

 

Aisce Uasta i gcás daoine:—

 

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

4,370

(ii) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

4,450

2.  Sochar Báis:

 

(i)  Aisce baintrí fir i gcás daoine:—

 

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

3,180

(b)  os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

3,240

(ii) Deontas i leith costas sochraide

...

...

...

220

CUID III

Pinsean Míthreorach

An grád míthreorach

An ráta seachtainiúil

(1)

(2)

Daoine faoi bhun 66 bliana d'aois

Daoine os cionn 66 bliana d'aois

 

 

 

 

£

£

100 faoin gcéad

...

...

...

62.90

64.30

90     ,,    ,,

...

...

...

56.61

57.87

80     ,,    ,,

...

...

...

50.32

51.44

70     ,,    ,,

...

...

...

44.03

45.01

60     ,,    ,,

...

...

...

37.74

38.58

50     ,,    ,,

...

...

...

31.45

32.15

40     ,,    ,,

...

...

...

25.16

25.72

30     ,,    ,,

...

...

...

18.87

19.29

20     ,,    ,,

...

...

...

12.58

12.86

CUID IV

Méaduithe ar Phinsean Míthreorach

 

 

 

 

 

£

1.  Méadú i gcás an duine a bheith éagumasach go buan chun oibre:

 

i gcás daoine—

 

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

41.10

(b) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

41.90

2.  Méadú i gcás síor-fhreastal a bheith ag teastáil ón tairbhí:

 

(a) teorainn an mhéadaithe ach amháin i gcásanna míthreorach fíor-dhona, má tá an duine—

 

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

25.15

(ii) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

25.60

(b) teorainn in aon chás má tá an duine—

 

(i) faoi bhun 66 bliana d'aois

...

...

...

...

50.30

(ii) os cionn 66 bliana d'aois

...

...

...

...

51.20