An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (SCEIDEAL B) Ar Aghaidh (SCEIDEAL D Leasuithe ar an bPríomh-Acht)

8 1986

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1986

SCEIDEAL C

Alt 3.

“An Ceathrú Sceideal

Na Rátaí Cúnaimh

CUID I

Na Rátaí Cúnaimh Shóisialaigh Thréimhsiúil agus na Méaduithe Orthu

An cineál cúnaimh, pinsin nó liúntais

An ráta nó an méid seachtainiúil

An méadú i leith cleithiúnaí aosaithe (más iníoctha)

An méadú i leith an chéad linbh cháilithe (más iníoctha)

An méadú i leith an dara leanbh cáilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh i gcás an tríú, an ceathrú agus an cúigiú leanbh cáilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh cháilithe de bhreis ar chúigear (más iníoctha)

An méadú i leith gaoil fhorordaithe faoi alt 162(1)(a), 179(a), 195(2), 196(2) nó 197(2) (más iníoctha)

An méadú i gcás aois inphinsin a bheith slánaithe ag an duine agus é ina chónaí ina aonar (más iníoctha)

An méadú i gcás 80 bliain d'aois a bheith slánaithe ag an duine (más iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(4a)

(5)

(5a)

(6)

(7)

(8)

 

£

£

£

£

£

£

£

£

£

1.  Cúnamh Dífhostaíochta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  Daoine seachas iad sin ag B:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  i gcás daoine a raibh, in aon tréimhse leanúnach dífhostaíochta arna forléiriú dc réir alt 135 (2), sochar dífhostaíochta nó cúnamh dífhostaíochta á fháil acu ar feadh 390 lá ar a laghad:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

36.70

26.45

8.70

9.90

7.70

6.20

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

35.50

25.80

8.70

9.90

7.70

6.20

--

--

--

(2)  i gcás daoine seachas iad sin ag (1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

34.05

24.60

8.15

9.30

7.25

5.80

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

33.00

23.95

8.15

9.30

7.25

5.80

--

--

--

B.   Daoine gan cleithiúnaí aosaithe ach a bhfuil leanbh cáilithe amháin nó níos mó acu—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  i gcás daoine a raibh, in aon tréimhse leanúnach dífhostaíochta, arna forléiriú de réir alt 135 (2), sochar dífhostaíochta nó cúnamh dífhostaíochta á fháil acu ar feadh 390 lá ar a laghad:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i)  i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach   ...

37.00

--

8.70

9.90

7.70

6.20

--

--

--

(ii)  i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

36.00

--

8.70

9.90

7.70

6.20

--

--

--

(2)  i gcás daoine seachas iad sin ag (1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach   ...

34.50

--

8.15

9.30

7.25

5.80

--

--

--

(ii)  i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

33.50

--

8.15

9.30

7.25

5.80

--

--

--

2.   Pinsean Seanaoise agus Pinsean Dall

45.75

--

9.30

10.50

8.15

6.50

25.60

3.55

3.35

3.   Pinsean Baintrí (Neamhranníocach), Liúntas Banchéile Thréigthe, Liúntas do Bhanchéile Príosúnaigh agus Liúntas Cúnaimh Shóisialaigh i leith daoine—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  faoi bhun 66 bliana d'aois

44.90

--

11.25

12.35

12.35

10.60

--

--

--

(b)  os cionn 66 bliana d'aois

45.75

--

11.50

12.65

12.65

10.80

25.60

3.55

3.35

4.   Pinsean Dílleachta (Neamhranníocach)

25.50

--

--

--

--

--

--

--

--

5.   Liúntas do Bhean Shingil   ...

39.15

--

--

--

--

--

--

--

--

6.   Liúntas Leasa Forlíontach:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Daoine seachas iad sin ag (b)  ...

33.00

23.95

8.15

9.30

7.25

5.80

--

--

--

(b) Daoine gan cleithiúnaí aosaithe ach a bhfuil leanbh cleithiúnach amháin nó níos mó acu   ...

33.50

--

8.15

9.30

7.25

5.80

--

--

--

CUID III

An Méadú ar Phinsean Seanaoise i Leith Céile

Acmhainn an éilitheora nó an phinsinéara

Ráta seachtainiúil an mhéadaithe

 

£

Má bhíonn acmhainn sheachtainiúil an éilitheora nó an

 

phinsinéara gan bheith níos mó ná £6

...

...

...

23.00

níos mó ná £6 gan bheith níos mó ná £8

...

...

22.00

níos mó ná £8 gan bheith níos mó ná £10

...

...

21.00

níos mó ná £10 gan bheith níos mó ná £12

...

...

20.00

níos mó ná £12 gan bheith níos mó ná £14

...

...

19.00

níos mó ná £14 gan bheith níos mó ná £16

...

...

18.00

níos mó ná £16 gan bheith níos mó ná £18

...

...

17.00

níos mó ná £18 gan bheith níos mó ná £20

...

...

16.00

níos mó ná £20 gan bheith níos mó ná £22

...

...

15.00

níos mó ná £22 gan bheith níos mó ná £24

...

...

14.00

níos mó ná £24 gan bheith níos mó ná £26

...

...

13.00

níos mó ná £26 gan bheith níos mó ná £28

...

...

12.00

níos mó ná £28 gan bheith níos mó ná £30

...

...

11.00

níos mó ná £30 gan bheith níos mó ná £32

...

...

10.00

níos mó ná £32 gan bheith níos mó ná £34

...

...

9.00

níos mó ná £34 gan bheith níos mó ná £36

...

...

8.00

níos mó ná £36 gan bheith níos mó ná £38

...

...

7.00

níos mó ná £38 gan bheith níos mó ná £40

...

...

6.00

níos mó ná £40 gan bheith níos mó ná £42

...

...

5.00

níos mó ná £42 gan bheith níos mó ná £44

...

...

4.00

níos mó ná £44 gan bheith níos mó ná £46

...

...

3.00

níos mó ná £46 gan bheith níos mó ná £48

...

...

2.00

níos mó ná £48

...

...

...

...

...

Neamhní