An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (SCEIDEAL A)

2 1987

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1987

SCEIDEAL B

Alt 3.

“An Ceathrú Sceideal

Na Rátaí Cúnaimh

CUID I

Na Rátaí Cúnaimh Shóisialaigh Tréimhsiúil agus na Méaduithe Orthu

An cineál cúnaimh, pinsin nó liúntais

An ráta nó an méid seachtainiúil

An méadú i leith cleithiúnaí aosaithe (más iníoctha)

An méadú i leith an chéad linbh cháilithe (más iníoctha)

An méadú i leith an dara leanbh cáilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh i gcás an tríú, an ceathrú agus an cúigiú leanbh cáilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh cháilithe de bhreis ar chúigear (más iníoctha)

An méadú i leith gaoil fhorordaithe faoi alt 162 (1)(a), 179 (a), 195 (2), 196 (2), nó 197 (2) (más iníoctha)

An méadú i gcás aois inphinsin a bheith slánaithe ag an duine agus é ina chónaí ina aonar (más iníoctha)

An méadú i gcás 80 bliain d'aois a bheith slánaithe ag an duine (más iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(4a)

(5)

(5a)

(6)

(7)

(8)

£

£

£

£

£

£

£

£

£

1. Cúnamh Dífhostaíochta:

A. Daoine seachas iad sin ag B:

(1) i gcás daoine a raibh, in aon tréimhse leanúnach dífhostaíochta arna fhorléiriú de réir alt 135 (2), sochar dífhostaíochta nó cúnamh dífhostaíochta á fháil acu ar feadh 390 lá ar a laghad:

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

37.80

27.20

9.00

10.20

7.90

6.40

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

36.60

26.60

9.00

10.20

7.90

6.40

--

--

--

(2) i gcás daoine seachas iad sin ag (1):

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

35.10

25.30

8.40

9.60

7.50

6.00

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

34.00

24.70

8.40

9.60

7.50

6.00

--

--

--

B. Daoine gan cleithiúnaí aosaithe agus a bhfuil leanbh cáilithe amháin nó níos mó acu—

(1) i gcás daoine a raibh, in aon tréimhse leanúnach dífhostaíochta arna fhorléiriú de réir alt 135 (2), sochar dífhostaíochta nó cúnamh dífhostaíochta á fháil acu ar feadh 390 lá ar a laghad:

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

38.10

--

9.00

10.20

7.90

6.40

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

37.10

--

9.00

10.20

7.90

6.40

--

--

--

(2) i gcás daoine seachas iad sin ag (1):

(i) i leith daoine a chónaíonn in aon limistéar uirbeach

35.50

--

8.40

9.60

7.50

6.00

--

--

--

(ii) i leith daoine a chónaíonn in aon áit eile

34.50

--

8.40

9.60

7.50

6.00

--

--

--

2. Pinsean Seanaoise agus Pinsean Dall

47.10

--

9.60

10.80

8.40

6.70

26.40

3.70

3.50

3. Pinsean Baintrí (Neamhranníocach), Liúntas Banchéile Thréigthe, Liúntas do Bhanchéile Príosúnaigh agus Liúntas Cúnaimh Shóisialaigh i leith daoine—

(a) faoi bhun 66 bliana d'aois

46.20

--

11.60

12.70

12.70

10.90

--

--

--

(b) os cionn 66 bliana d'aois

47.10

--

11.80

13.00

13.00

11.10

26.40

3.70

3.50

4. Pinsean Dílleachta (Neamhranníocach)

26.30

--

--

--

--

--

--

--

--

5. Liúntas do Bhean Shingil     ...

40.30

--

--

--

--

--

--

--

--

6. Liúntas Leasa Forlíontach:

(a) Daoine seachas iad sin ag (b)

34.00

24.70

8.40

9.60

7.50

6.00

--

--

--

(b) Daoine gan cleithiúnaí aosaithe ach a bhfuil leanbh cleithiúnach amháin nó níos mó acu

34.50

--

8.40

9.60

7.50

6.00

--

--

--

CUID III

An Méadú ar Phinsean Seanaoise i Leith Céile

Acmhainn an éilitheora nó an phinsinéara

Ráta seachtainiúil an mhéadaithe

£

Má bhíonn acmhainn sheachtainiúil an éilitheora nó an

phinsinéara gan bheith níos mó ná £6

...

...

...

23.70

níos mó ná £6 gan bheith níos mó ná £8

...

...

22.70

níos mó ná £8 gan bheith níos mó ná £10

...

...

21.70

níos mó ná £10 gan bheith níos mó ná £12

...

...

20.70

níos mó ná £12 gan bheith níos mó ná £14

...

...

19.70

níos mó ná £14 gan bheith níos mó ná £16

...

...

18.70

níos mó ná £16 gan bheith níos mó ná £18

...

...

17.70

níos mó ná £18 gan bheith níos mó ná £20

...

...

16.70

níos mó ná £20 gan bheith níos mó ná £22

...

...

15.70

níos mó ná £22 gan bheith níos mó ná £24

...

...

14.70

níos mó ná £24 gan bheith níos mó ná £26

...

...

13.70

níos mó ná £26 gan bheith níos mó ná £28

...

...

12.70

níos mó ná £28 gan bheith níos mó ná £30

...

...

11.70

níos mó ná £30 gan bheith níos mó ná £32

...

...

10.70

níos mó ná £32 gan bheith níos mó ná £34

...

...

9.70

níos mó ná £34 gan bheith níos mó ná £36

...

...

8.70

níos mó ná £36 gan bheith níos mó ná £38

...

...

7.70

níos mó ná £38 gan bheith níos mó ná £40

...

...

6.70

níos mó ná £40 gan bheith níos mó ná £42

...

...

5.70

níos mó ná £42 gan bheith níos mó ná £44

...

...

4.70

níos mó ná £44 gan bheith níos mó ná £46

...

...

3.70

níos mó ná £46 gan bheith níos mó ná £48

...

...

2.70

níos mó ná £48 gan bheith níos mó ná £50

...

...

1.70

níos mó ná £50

...

...

...

...

...

Neamhní

”.