4 1990

/images/harp.jpg


Uimhir 4 de 1990


AN tACHT UM LÍNE B & I, 1990


RIAR NA nALT

Alt

1.

An tAire Airgeadais do cheannach scaireanna breise i Líne B & I.

2.

Gearrtheideal agus comhlua.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um an British & Irish Steam Packet Company Limited (Fáil) (Leasú), 1971

1971, Uimh. 11

An tAcht um Líne B & I, 1988

1988, Uimh. 4

/images/harp.jpg


Uimhir 4 de 1990


AN tACHT UM LÍNE B & I, 1990

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DÁ CHUMASÚ DON AIRE AIRGEADAIS SCAIREANNA BREISE A CHEANNACH I LÍNE B & I CUIDEACHTA PHOIBLÍ THEORANTA. [23 Márta, 1990]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

An tAire Airgeadais do cheannach scaireanna breise i Líne B & I.

1. —Leasaítear leis seo alt 2 den Acht um an British & Irish Steam Packet Company Limited (Fáil) (Leasú), 1971, trí “céad is sé mhilliún gnáthscair” a chur in ionad “céad milliún gnáthscair” (a cuireadh isteach leis an Acht um Líne B & I, 1988 ), agus tá an t-alt sin 2, arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

Féadfaidh an tAire Airgeadais céad is sé mhilliún gnáthscair ar a mhéid sa Chuideachta £1 an ceann a cheannach i dteannta na ngnáthscaireanna sa Chuideachta a cheannaigh sé faoin gcomhaontú dár tugadh formheas le halt 2 den Phríomh-Acht.

Gearrtheideal agus comhlua.

2. —(1) Féadfar an tAcht um Líne B & I, 1990 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Líne B & I, 1965 go 1990, a ghairm de na hAchtanna um Líne B & I, 1965 go 1988, agus den Acht seo le chéile.