An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (SCEIDEAL A “An Dara Sceideal Na Rátaí Sochar) Ar Aghaidh (SCEIDEAL C)

5 1990

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1990

SCEIDEAL B

“An Ceathrú Sceideal

Na Rátaí Cúnaimh

Alt 4.

CUID I

Na Rátaí Cúnaimh Shóisialaigh Thréimhsiúil agus na Méaduithe Orthu

An cineál cúnaimh, pinsin nó liúntais

An ráta nó an méid seachtainiúil

An méadú i leith cleithiúnaí aosaithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh i gcás an chéad agus an dara leanbh cáilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh cháilithe de bhreis ar bheirt (más iníoctha)

An méadú i leith gaoil fhorordaithe faoi alt 162(1)(a), 179(a), 195(2), 196(2) nó 197(2) (más iníoctha)

An méadú i gcás aois inphinsin a bheith slánaithe ag an duine agus é ina chónaí ina aonar (más iníoctha)

An méadú i gcás 80 bliain d'aois a bheith slánaithe ag an duine (más iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

£

£

£

£

£

£

£

1. Cúnamh Dífhostaíochta:

(a) i gcás daoine a raibh, in aon tréimhse leanúnach dhífostaíochta arna fhorléiriú dé réir alt 135 (2), sochar dífhostaíochta nó cúnamh dífhostaíochta á fháil acu ar feadh 390 lá ar a laghad     ...

52.00

31.00

11.00

11.00

--

--

--

(b) i gcás daoine seachas iad sin ag (a)     ...

45.00

31.00

11.00

11.00

--

--

--

2.   Liúntas Réamhscoir     ...

52.00

31.00

11.00

11.00

--

--

--

3.   Pinsean Seanaoise agus Pinsean Dall     ...

53.00

--

11.40

11.00

29.40

4.10

4.00

4.   Pinsean Baintrí (Neamhranníocach), Liúntas Banchéile Thréigthe, Liúntas do Bhanchéile Príosúnaigh, Liúntas Cúnaimh Shóisialaigh, Pinsean Baintrí Fir (Neamhranníocach) agus Liúntas Fearchéile Thréigthe

53.00

--

13.50

13.50

29.40

4.10

4.00

5.   Liúntas Cúramóra     ...

45.00

--

11.00

11.00

--

--

--

6.   Pinsean Dílleachta (Neamhranníocach)     ...

30.00

--

--

--

--

--

--

7.   Liúntas do Bhean Shingil     ...

52.00

--

--

--

--

--

--

8.   Liúntas Leasa Forlíontach     ...

45.00

31.00

11.00

11.00

--

--

--

CUID III

An Méadú ar Phinsean Seanaoise i Leith Céile

Acmhainn an éilitheora nó an phinsinéara

Ráta seachtainiúil an mhéadaithe

£

Má bhíonn acmhainn sheachtainiúil an éilitheora nó an phinsinéara gan bheith níos mó ná £6     ...     ...     ...

26.50

níos mó ná £6 gan bheith níos mó ná £8     ...     ...

25.50

níos mó ná £8 gan bheith níos mó ná £10     ...     ...

24.50

níos mó ná £10 gan bheith níos mó ná £12     ...     ...

23.50

níos mó ná £12 gan bheith níos mó ná £14     ...     ...

22.50

níos mó ná £14 gan bheith níos mó ná £16     ...     ...

21.50

níos mó ná £16 gan bheith níos mó ná £18     ...     ...

20.50

níos mó ná £18 gan bheith níos mó ná £20     ...     ...

19.50

níos mó ná £20 gan bheith níos mó ná £22     ...     ...

18.50

níos mó ná £22 gan bheith níos mó ná £24     ...     ...

17.50

níos mó ná £24 gan bheith níos mó ná £26     ...     ...

16.50

níos mó ná £26 gan bheith níos mó ná £28     ...     ...

15.50

níos mó ná £28 gan bheith níos mó ná £30     ...     ...

14.50

níos mó ná £30 gan bheith níos mó ná £32     ...     ...

13.50

níos mó ná £32 gan bheith níos mó ná £34     ...     ...

12.50

níos mó ná £34 gan bheith níos mó ná £36     ...     ...

11.50

níos mó ná £36 gan bheith níos mó ná £38     ...     ...

10.50

níos mó ná £38 gan bheith níos mó ná £40     ...     ...

9.50

níos mó ná £40 gan bheith níos mó ná £42     ...     ...

8.50

níos mó ná £42 gan bheith níos mó ná £44     ...     ...

7.50

níos mó ná £44 gan bheith níos mó ná £46     ...     ...

6.50

níos mó ná £46 gan bheith níos mó ná £48     ...     ...

5.50

níos mó ná £48 gan bheith níos mó ná £50     ...     ...

4.50

níos mó ná £50 gan bheith níos mó ná £52     ...     ...

3.50

níos mó ná £52 gan bheith níos mó ná £54     ...     ...

2.50

níos mó ná £54 gan bheith níos mó ná £56     ...     ...

1.50

níos mó ná £56     ...     ...     ...     ...     ...

Neamhní

”.