An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (SCEIDEAL C)

5 1990

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1990

SCEIDEAL D

“An Ceathrú Sceideal

Na Rátaí Cúnaimh

Alt 14.

CUID I

Na Rátaí Cúnaimh Shóisialaigh Thréimhsiúil agus na Méaduithe Orthu

An cineál cúnaimh, pinsin nó liúntais

An ráta nó an méid seachtainiúil

An méadú i leith cleithiunaí aosaithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh i gcás an chéad agus an dara leanbh cáilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh cháilithe de bhreis ar bheirt (más iníoctha)

An méadú i leith gaoil fhorordaithe faoi alt 162(1)(a), 179(a), 195(2), 196(2) nó 197(2) (más iníoctha)

An méadú i gcás aois inphinsin a bheith slánaithe ag an duine agus é ina chónaí ina aonar (más iníoctha)

An méadú i gcás 80 bliain daois a bheith slánaithe ag an duine (más iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

£

£

£

£

£

£

£

1. Cúnamh Dífhostaíochta:

(a) i gcás daoine a raibh, in aon tréimhse leanúnach dífhostaíochta arna fhorléiriú de réir alt 135 (2), sochar dífhostaíochta nó cúnamh dífhostaíochta á fháil acu ar feadh 390 lá ar a laghad     ...

52.00

31.00

11.00

11.00

--

--

--

(b) i gcás daoine seachas iad sin ag (a)     ...

45.00

31.00

11.00

11.00

--

--

--

2.   Liúntas Réamhscoir     ...

52.00

31.00

11.00

11.00

--

--

--

3.   Pinsean Seanaoise agus Pinsean Dall

53.00

--

11.40

11.00

29.40

4.10

4.00

4.   Pinsean Baintrí (Neamhranníocach), Liúntas Banchéile Thréigthe, Liúntas do Bhanchéile Príosúnaigh     ...

53.00

--

--

--

29.40

4.10

4.00

5.   Liúntas Tuismitheora Aonair      ...

53.00

--

13.50

13.50

29.40

4.10

--

6.   Liúntas Cúramóra     ...

45.00

--

11.00

11.00

--

--

--

7.   Pinsean Dílleachta (Neamhranníocach)     ...

30.00

--

--

--

--

--

--

8.   Liúntas do Bhean Shingil     ...

52.00

--

--

--

--

--

--

9.   Liúntas Leasa Forlíontach     ...

45.00

31.00

11.00

11.00

--

--

--