An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1990) Ar Aghaidh (CUID II Méaduithe)

5 1990

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1990

CUID I

Réamhráiteach

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

1. —(1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1990 , a ghairm den Acht seo.

(2) Forléireofar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1981 go 1989, agus an tAcht seo (seachas alt 15 agus ailt 25 go 30 den Acht seo agus fo-ailt (3), (4) agus (5) den alt seo) le chéile mar aon ní amháin agus féadfar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1981 go 1990, a ghairm díobh le chéile.

(3) Féadfar na hAchtanna um Scéim Ranníocaí Fostaíochta Fostóirí, 1981 go 1990, a ghairm d'alt 25 den Acht seo agus de na hAchtanna um Scéim Ranníocaí Fostaíochta Fostóirí, 1981 agus 1988, le chéile.

(4) Féadfar na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 go 1990, a ghairm d'ailt 26, 27 agus 29 den Acht seo agus de na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 go 1984, le chéile.

(5) Féadfar na hAchtanna um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984 agus 1990, a ghairm d'alt 28 den Acht seo agus den Acht um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984 , le chéile.

Mínithe.

2. —San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1982” an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1982 ;

ciallaíonn “Acht 1988” an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1988 ;

ciallaíonn “Acht 1989” an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1989 ;

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981 .