An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VII Leasuithe Ilghnéitheacha) Ar Aghaidh (SCEIDEAL B “An Ceathrú Sceideal Na Rátaí Cúnaimh)

5 1990

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1990

SCEIDEAL A

“An Dara Sceideal

Na Rátaí Sochar

Alt 3.

CUID I

Na Rátaí Sochar Tréimhsiúil agus na Méaduithe Orthu

An cineál sochair

An ráta seachtainiúil

An méadú i leith cleithiúnaí aosaithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh i gcás an chéad agus an dara leanbh cáilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh cháilithe de bhreis ar bheirt (más iníoctha)

An méadú i leith gaoil fhorordaithe faoi alt 50 (11), 51 (2), 81 (3), 86 (3), 91 (3), 95 (2) nó 103 (2) (más iníoctha)

An méadú i gcás aois inphinsin a bheith slánaithe ag an duine agus é ina chónaí ina aonar (más iníoctha)

An méadú i gcás 80 bliain d'aois a bheith slánaithe ag an duine (más iníoctha

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

£

£

£

£

£

£

£

1. (A) Sochar Míchumais agus Sochar Dífhostaíochta     ...

48.00

31.00

11.40

11.00

--

--

--

(B) Rátaí laghdaithe Sochair Dífhostaíochta     ...     ...

45.00

31.00

11.00

11.00

--

--

--

2. Liúntas Máithreachais     ...

48.00

--

11.40

11.00

--

--

--

3. Sochar Díobhála     ...     ...

64.80

31.00

11.40

11.00

--

--

--

4. Sochar Báis:

(a) pinsean is iníoctha le baintreach (alt 50 (2)) nó le baintreach fir (alt 50 (6))

71.00

--

15.00

15.00

29.40

4.10

--

(b) pinsean is iníoctha le tuismitheoir

(i) ráta laghdaithe     ...

31.90

--

--

--

29.40

4.10

--

(ii) ráta uasta     ...

71.00

--

--

--

29.40

4.10

--

(c) pinsean is iníoctha le dílleachta     ...     ...

36.90

--

--

--

--

--

--

5. Pinsean Seanaoise (Ranníocach) agus Pinsean Scoir:

61.50

39.20

12.80

11.00

29.40

4.10

4.00

méadú breise i leith cleithiúnaí aosaithe a bhfuil aois inphinsin slánaithe aige     ...

--

6.50

--

--

--

--

--

6. Pinsean Easláine:

(a) i gcás an duine a bheith faoi bhun 66 bliana d'aois     ...

54.10

35.80

12.50

11.00

29.40

--

--

(b) i gcás an duine a bheith os cionn 66 bliana d'aois     ...

55.10

35.80

12.50

11.00

29.40

4.10

--

7. Pinsean Baintrí (Ranníocach) agus Sochar Banchéile Thréigthe     ...

56.00

--

15.00

15.00

29.40

4.10

4.00

8. Liúntas Dílleachta (Ranníocach)

35.00

--

--

--

--

--

--

CUID II

Sochair Dhíobhálacha Ceirde — Aiscí agus Deontas

£

1. Sochar Míthreorach:

Aisce Uasta

...

...

...

...

...

...

...

5,060

2. Sochar Báis:

(i) Aisce baintrí fir

...

...

...

...

...

3,690

(ii) Deontas i leith costas sochraide

...

...

...

250

CUID III

Pinsean Míthreorach

An grád míthreorach

An ráta seachtainiúil

(1)

(2)

£

100 faoin gcéad

...

...

...

72.50

90     ”     ”     ...

...

...

...

65.30

80     ”     ”     ...

...

...

...

58.00

70     ”     ”     ...

...

...

...

50.80

60     ”     ”     ...

...

...

...

43.50

50     ”     ”     ...

...

...

...

36.30

40     ”     ”     ...

...

...

...

29.00

30     ”     ”     ...

...

...

...

21.80

20     ”     ”     ...

...

...

...

14.50

CUID IV

Méaduithe ar Phinsean Míthreorach

£

1. Méadú i gcás an duine a bheith éagumasach go buan chun oibre:

48.00

2. Méadú i gcás síor-fhreastal a bheith ag teastáil ón tairbhí:

(a) teorainn an mhéadaithe ach amháin i gcásanna míthreorach fíor-dhona—     ...     ...     ...     ...     ...     ...

29.40

(b) teorainn in aon chás     ...     ...     ...     ...     ...

58.80