Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach)

11 1990

/images/harp.jpg


Uimhir 11 de 1990


AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1990


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach

Alt

1.

Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

2.

Léiriú.

3.

Aisghairm agus cosaint.

CUID II

Cúiteamh i gCoitinne

4.

Éilimh ar chúiteamh: teorainneacha ama.

5.

Éileamh ar chúiteamh a chinneadh.

6.

Rialacháin i ndáil le cúiteamh.

7.

Toirmeasc ar chúiteamh dúbailte.

8.

Cúiteamh a ghnóthú ó údarás pleanála.

9.

Cúiteamh a chlárú.

10.

Údarás áitiúil do ghnóthú cúitimh ar fhorbairt ina dhiaidh sin.

CUID III

Cúiteamh i ndáil le Cinntí faoi Chuid IV den Phríomh-Acht

11.

Ceart chun cúitimh.

12.

Cúiteamh a shrianadh.

13.

Fógra ag cur cosc le cúiteamh.

14.

Srianta ar ailt 12 agus 13.

15.

Foráil speisialta le haghaidh déanmhas a ghlacann go substaintiúil ionad déanmhas a scartáladh nó a scriosadh le tine.

16.

Srian le cúiteamh a shannadh faoi alt 11.

17.

Cúiteamh i gcás cead a chúlghairm nó a mhodhnú.

CUID IV

Cúiteamh i ndáil le hAilt 36, 37, 44, 45, 48, 83 agus 85 den Phríomh-Acht

18.

Déanmhas a dhíchur nó a athrú (1963, alt 36).

19.

Scor d'úsáid (1963, alt 37).

20.

Fál a dhíchur nó a athrú (1963, alt 44).

21.

Orduithe slánchoimeádta crann (1963, alt 45).

22.

Cearta slí poiblí a bhunú (1963, alt 48).

23.

Dul isteach ar thalamh (1963, alt 83).

24.

Cáblaí, sreanga agus píblínte (1963, alt 85).

CUID V

Áitreabh a Cheangal le Séaraigh Phoiblí agus le Soláthairtí Uisce Poiblí

25.

Ceangal le séaraigh de chuid údaráis sláintíochta.

26.

Teorainn le halt 53 den Waterworks Clauses Act, 1847.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Rialacha maidir le Méid Cúitimh a Chinneadh

AN DARA SCEIDEAL

Forbairt nach mBeidh Cúiteamh Iníoctha i leith Cead a Dhiúltú Í a Dhéanamh

AN TRÍÚ SCEIDEAL

Cúiseanna le Cead a Dhiúltú nach mBeidh Cúiteamh Iníoctha maidir leo

AN CEATHRÚ SCEIDEAL

Coinníollacha is Féidir a Fhorchur, gan Cúiteamh a Íoc, ar Chead a Thabhairt chun Talamh a Fhorbairt


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919

1919, c. 57

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

An tAcht Cuanta, 1946

1946, Uimh. 9

An tAcht Sláinte, 1970

1970, Uimh. 1

Housing of the Working Classes Act, 1890

1890, c. 70

Lands Clauses Consolidation Act, 1845

1845, c. 18

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941

1941, Uimh. 23

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963

1963, Uimh. 28

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1976

1976, Uimh. 20

An tAcht Rialtais Áitiúil (Bóithre agus Mótarbhealaí), 1974

1974, Uimh. 6

An tAcht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta), 1962

1962, Uimh. 26

Acht na Séadchomharthaí Náisiúnta (Leasú), 1987

1987, Uimh. 17

Public Health Acts Amendment Act, 1890

1890, c. 59

Public Health (Ireland) Act, 1878

1878, c. 52

An tAcht Oideachais Ghairme Beatha, 1930

1930, Uimh. 29

Waterworks Clauses Act, 1847

1847, c. 17

/images/harp.jpg


Uimhir 11 de 1990


AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1990

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1963 GO 1983, AGUS, CHUN CRÍOCHA NA nACHTANNA SIN, DO LEASÚ FORÁLACHA ÁIRITHE DEN WATERWORKS CLAUSES ACT, 1847, DEN PUBLIC HEALTH (IRELAND) ACT, 1878, AGUS d'ACHTACHÁIN GHAOLMHARA.

[10 Meitheamh, 1990]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: