Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

14 1990

/images/harp.jpg


Uimhir 14 de 1990


AN tACHT UM LÁITHREÁIN THRÉIGTHE, 1990


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal.

2.

Léiriú.

3.

Míniú ar láithreán tréigthe.

4.

Rialacháin.

5.

Aisghairm.

6.

Fógraí a sheirbheáil, etc.

7.

Caiteachais.

CUID II

Bearta chun Láithreáin Thréigthe a Chosc agus a Rialú

8.

Clár na láithreán tréigthe.

9.

Dualgas ginearálta úinéara agus áititheora talún.

10.

Dualgas údaráis áitiúil.

11.

Cumhacht údaráis áitiúil a cheangal bearta a dhéanamh i ndáil le láithreáin thréigthe.

12.

Cumhacht an Aire ordú a thabhairt.

13.

Diúscairt láithreán a shealbhaíonn comhlachtaí reachtúla.

14.

Cumhacht láithreán tréigthe a fháil.

15.

Fógra go bhfuil sé ar intinn láithreán tréigthe a fháil go héigeantach.

16.

Agóid i gcoinne láithreáin thréigthe a fháil go héigeantach.

17.

Ordú dílseacháin.

18.

Foirm agus éifeacht ordaithe dílseacháin agus clárú teidil a gheofar faoin ordú sin.

19.

Cúiteamh.

20.

Úsáid láithreáin thréigthe a gheofar faoin Acht seo nó faoi achtachán eile.

CUID III

Tobhach ar Láithreáin Thréigthe

21.

Limistéar forordaithe.

22.

Margadhluach talún uirbí.

23.

Tobhach ar thalamh uirbeach.

24.

An tobhach ar láithreáin thréigthe chun bheith ina mhuirear ar thalamh.

25.

Bannaí.

26.

Cruatan.

CUID IV

Ionchúisimh

27.

Ionchúisimh.

28.

Cionta.

CUID V

Ilghnéitheach

29.

Oibleagáid faisnéis a thabhairt d'údarás áitiúil.

30.

Cumhacht duine údaraithe dul isteach ar thalamh.

31.

Úsáid fáltas ó dhiúscairt talún.

32.

Cumhacht cúirte chun bearta a údarú.

33.

Cosaint i gcás séadchomharthaí náisiúnta nó stairiúla.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Láithreáin Tréigthe do Thógaint, 1940

1940, Uimh. 29

Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919

9 and 10 Geo. 5, 57

Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1986

An tAcht um Láithreáin Tréigthe, 1961

1961, Uimh. 3

An tAcht Cuanta, 1946

1946, Uimh. 9

An tAcht Sláinte, 1970

1970, Uimh. 1

Housing of the Working Classes Act, 1890

53 and 54 Vic. c. 70

An tAcht Léiriúcháin, 1937

1937, Uimh. 38

Lands Clauses Consolidation Act, 1845

8 and 9 Vic. c. 18

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941

1941, Uimh. 23

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963

1963, Uimh. 28

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 go 1983

Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta, 1930 go 1987

An tAcht um Chlárú Teidil, 1964

1964, Uimh. 16

An tAcht Luachála, 1988

1988, Uimh. 2

An tAcht Oideachais Ghairme Beatha, 1930

1930, Uimh. 29

/images/harp.jpg


Uimhir 14 de 1990


AN tACHT UM LÁITHREÁIN THRÉIGTHE, 1990

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE TALAMH CHUN É A CHOSC Ó BHEITH NÓ Ó THEACHT CHUN BHEITH INA LÁITHREÁN TRÉIGTHE, DÁ CHUMASÚ D'ÚDAR-ÁIS ÁITIÚLA A CHEANGAL AR ÚINÉIRÍ NÓ AR ÁIT-ITHEOIRÍ LÁITHREÁN TRÉIGTHE BEARTA A DHÉANAMH ORTHU AGUS, IN IMTHOSCA ÁIRITHE, LÁITHREÁIN THRÉIGTHE A GHLACADH CHUCU GO hÉIGEANTACH, DO BHUNÚ CLÁR DE LÁITHREÁIN THRÉIGTHE, DÁ CHUMASÚ DON AIRE ORDUITHE A THABHAIRT I nDÁIL LE LÁITHREÁIN THRÉIGTHE, DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH TOBHACH LÁITH-REÁN TRÉIGTHE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE AGUS D'AISGHAIRM AN ACHTA UM LÁITHREÁIN TRÉIGTHE, 1961 . [27 Meitheamh, 1990]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: