35 1990

/images/harp.jpg


Uimhir 35 de 1990

AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1990


RIAR NA nALT

Alt

1.

Buanú an Achta um Rialú Iomlaoide, 1954.

2.

Gearrtheideal agus comhlua.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Rialú Iomlaoide, 1954

1954, Uimh. 30

An tAcht um Rialú Iomlaoide (Buanú), 1986

1986, Uimh. 38

Na hAchtanna um Rialú Iomlaoide, 1954 go 1986

/images/harp.jpg


Uimhir 35 de 1990


AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1990

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO CHOIMEÁD AN ACHTA UM RIALÚ IOMLAOIDE, 1954 , I nGNÍOMH. [24 Nollaig, 1990]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Buanú an Achta um Rialú Iomlaoide, 1954 .

1. —Leasaítear leis seo alt 2 den Acht um Rialú Iomlaoide, 1954 , tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2) (a cuireadh isteach leis an Acht um Rialú Iomlaoide (Buanú), 1986 ):

“(2) Leanfaidh an tAcht seo i ngníomh go dtí an 31ú lá de Nollaig, 1992, agus éagfaidh sé ansin.”.

Gearrtheideal agus comhlua.

2. —(1) Féadfar an tAcht um Rialú Iomlaoide (Buanú), 1990 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Rialú Iomlaoide, 1954 go 1990, a ghairm de na hAchtanna um Rialú Iomlaoide, 1954 go 1986, agus den Acht seo le chéile.