Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL)

38 1990

/images/harp.jpg


Uimhir 38 de 1990


AN tACHT LEITHREASA, 1990


RIAR NA nALT

Deontas as an bPríomh-Chiste

Alt

1.

£1,000 a eisiúint as an bPríomh-Chiste don bhliain 1987.

Deontais a Leithreasú

2.

Suimeanna a vótáladh le haghaidh seirbhísí soláthair, eadhon, £6,620,550,000 a leithreasú.

3.

Gearrtheideal.

AN SCEIDEAL


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Príomh-Chiste (Forálacha Buana), 1965

1965, Uimh. 26

Public Accounts and Charges Act, 1891

1891, c. 24

/images/harp.jpg


Uimhir 38 de 1990


AN tACHT LEITHREASA, 1990

[An tiontú oifigiúil]


ACHT CHUN SUIM ÁIRITHE AS AN bPRÍOMH-CHISTE A CHUR CHUN SEIRBHÍSE NA BLIANA DAR CHRÍOCH AN 31ú LÁ DE NOLLAIG, 1987, AGUS DO LEITHREASU SUIMEANNA A DEONAÍODH LEIS AN ACHT PRÍOMH-CHISTE (FORÁLACHA BUANA), 1965, AGUS A DHEON-AÍTEAR LEIS AN ACHT SEO, CHUN NA SEIRBHÍSÍ SOL-ÁTHAIR AGUS NA gCRÍOCH CUÍ. [26 Nollaig, 1990]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Deontas as an bPríomh-Chiste

£1,000 a eisiúint as an bPríomh-Chiste don bhliain 1987.

1. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim míle punt a eisiúint as an bPríomh-Chiste agus a chur chun slánaithe an tsoláthair a deonaíodh le haghaidh seirbhíse na bliana dar chríoch an 31ú lá de Nollaig, 1987.

Deontais a Leithreasú

Suimeanna a vótáladh le haghaidh seirbhísí soláthair, eadhon, £6,620,550,000, a leithreasú.

2. —(1) Na suimeanna a deonaíodh as an bPríomh-Chiste leis an Acht Príomh-Chiste (Forálacha Buana), 1965 , agus a dheonaítear leis an Acht seo, chun slánaithe an tsoláthair a deonaíodh agus a ndéanann a n-iomlán suim sé mhíle, sé chéad is fiche milliún, cúig chéad is caoga míle punt agus ab éard atá iontu suim míle punt le haghaidh seirbhíse na bliana dar chríoch an 31ú lá de Nollaig, 1987, agus suim sé mhíle, sé chéad is fiche milliún, cúig chéad is daichead a naoi míle punt le haghaidh seirbhíse na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 1990, déantar iad a leithreasú le haghaidh na seirbhísí agus na gcríoch a luaitear sa Sceideal a ghabhann leis seo.

(2) I dteannta na ndeontas as an bPríomh-Chiste dá dtagraítear san fho-alt sin roimhe seo den alt seo, féadfar na suimeanna a thaispeántar faoi seach i gcolún (4) den Sceideal a ghabhann leis seo agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal sin, seacht gcéad is trí déag milliún, ocht gcéad is ochtó a seacht míle, seacht gcéad is daichead a naoi bpunt a úsáid as aon airgead a n-ordaítear faoi alt 2 den Public Accounts and Charges Act, 1891, é a úsáid mar leithreasaí-i-gcabhair do na deontais le haghaidh na seirbhísí agus na gcríoch a shonraítear sa Sceideal sin.

Gearrtheideal.

3. —Féadfar an tAcht Leithreasa, 1990 , a ghairm den Acht seo.