Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

2 1998

/images/harp.jpg


Uimhir 2 de 1998


ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1998


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

2.

Léiriú.

CUID II

An Córas Eorpach Banc Ceannais agus an Banc Ceannais Eorpach

3.

Leasú ar alt 5 d'Acht 1942.

4.

Cumhachtaí ginearálta an Bhainc.

5.

Leasú ar alt 6 d'Acht 1942.

6.

Leasú ar alt 7 d'Acht 1942.

7.

An Gobharnóir a chur as oifig.

8.

Faisnéis a thabhairt don Bhanc.

9.

Cúlchistí íosta.

10.

Faisnéis a nochtadh don Bhanc Ceannais Eorpach.

11.

Cuntais an Bhainc a iniúchadh.

12.

An ciste ginearálta.

13.

Leasú ar alt 24 d'Acht 1989.

14.

Leasú ar alt 5 den Acht um Airgead Reatha Deachúil, 1969.

CUID III

Ilghnéitheach

15.

Leasú ar alt 44 d'Acht 1971.

16.

Leasú ar alt 118 d'Acht 1989.

17.

Feidhmeanna agus dualgais an Ghobharnóra.

18.

Leasú ar alt 26 d'Acht 1997.

19.

Leasú ar alt 134 d'Acht 1989.

20.

Leasú ar alt 15 d'Acht 1989.


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht an Bhainc Cheannais, 1942

1942, Uimh. 22

Acht an Bhainc Ceannais, 1971

1971, Uimh. 24

Acht an Bhainc Ceannais, 1989

1989, Uimh. 16

Acht an Bhainc Ceannais, 1997

1997, Uimh. 8

Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 1997

An tAcht Airgid Reatha, 1927

1927, Uimh. 32

An tAcht um Airgead Reatha Deachúil, 1969

1969, Uimh. 23

An tAcht Árachais, 1989

1989, Uimh. 3

An tAcht um Idirghabhálaithe Infheistíochta, 1995

1995, Uimh. 11

An tAcht um Stocmhalartáin, 1995

1995, Uimh. 9

/images/harp.jpg


Uimhir 2 de 1998


ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1998

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE COMHALTAS AN BHAINC CEANNAIS SA CHÓRAS EORPACH BANC CEANNAIS AGUS DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ ACHTANNA AN BHAINC CEANNAIS, 1942 GO 1997, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [18 Márta, 1998]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: