Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

6 1999

/images/harp.jpg


Uimhir 6 de 1999


AN tACHT UM CHOMHAIRLE SPÓIRT NA hÉIREANN, 1999

[An tiontú oifigiúil]


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal.

2.

Léiriú.

3.

Caiteachais an Aire.

4.

An lá bunaithe.

CUID II

Comhairle Spóirt na hÉireann.

5.

An Chomhairle a bhunú.

6.

Feidhmeanna na Comhairle.

7.

Cumhachtaí na Comhairle.

8.

Critéir, téarmaí agus coinníollacha maidir le cúnamh.

9.

Beartas an Rialtais agus treoracha ón Aire.

10.

Comhairle agus faisnéis.

11.

Soláthar airgeadais.

12.

Comhaltas agus téarma oifige.

13.

Coinníollacha oifige.

14.

Corrfholúntais i measc na gcomhaltaí.

15.

Cruinnithe agus nós imeachta.

16.

Séala na Comhairle.

17.

An Príomhfheidhmeannach.

18.

Coistí.

19.

Luach saothair agus caiteachais na gcomhaltaí.

20.

Leasanna a nochtadh.

21.

Faisnéis a nochtadh.

22.

Foireann na Comhairle.

23.

Aoisliúntas na foirne.

24.

Comhaltas de cheachtar Teach den Oireachtas nó de Pharlaimint na hEorpa.

25.

Ráiteas straitéise.

26.

Tuarascáil bhliantúil agus cuntais.

27.

Leanúint d'imeachtaí dlíthiúla.

28.

Cearta agus dliteanais a aistriú.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997

1997, Uimh. 2

An tAcht Sláinte, 1970

1970, Uimh. 1

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941

1941, Uimh. 23

Na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta, 1973 go 1991

An tAcht um Eagrú Ama Oibre, 1997

1997, Uimh. 20

Na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 go 1991

An tAcht Aoisliúntas agus Pinsean, 1976

1976, Uimh. 22

An tAcht um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis), 1994

1994, Uimh. 5

Na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 go 1993

An tAcht Oideachais Ghairme Beatha, 1930

1930, Uimh. 29

/images/harp.jpg


Uimhir 6 de 1999


AN tACHT UM CHOMHAIRLE SPÓIRT NA hÉIREANN, 1999

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN COMHAIRLE SPÓIRT NA hÉIREANN A BHUNÚ AGUS DO MHÍNIÚ A FEIDHMEANNA AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [18 Bealtaine, 1999]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: