24 2000

/images/harp.jpg


Uimhir 24 de 2000


ACHT NA LIA-CHLEACHTÓIRÍ (LEASÚ), 2000

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

Alt

1.

Leasú ar alt 29 d'Acht na Lia-Chleachtóirí, 1978.

2.

Gearrtheideal agus comhlua.


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht na Lia-Chleachtóirí, 1978

1978, Uimh. 4

Achtanna na Lia-Chleachtóirí, 1978 agus 1993

/images/harp.jpg


Uimhir 24 de 2000


ACHT NA LIA-CHLEACHTÓIRÍ (LEASÚ), 2000

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ ALT 29 D'ACHT NA LIA-CHLEACHTÓIRÍ, 1978 , AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS AN MÉID SIN. [8 Iúil, 2000]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Leasú ar alt 29 d'Acht na Lia-Chleachtóirí, 1978.

1. —Leasaítear alt 29 d'Acht na Lia-Chleachtóirí, 1978 , tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Féadfaidh an Chomhairle tréimhse a bheidh cinnte faoi fho-alt (1) den alt seo a fhadú go ceann cibé tréimhse nó tréimhsí breise a chinnfidh an Chomhairle ar choinníoll nach faide ná seacht mbliana comhiomlán na dtréimhsí sin.”.

Gearrtheideal agus comhlua.

2. —(1) Féadfar Acht na Lia-Chleachtóirí (Leasú), 2000 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar Achtanna na Lia-Chleachtóirí, 1978 go 2000, a ghairm d'Achtanna na Lia-Chleachtóirí, 1978 agus 1993, agus den Acht seo le chéile.