33 1953


Uimhir 33 de 1953.


AN tACHT D'FHORCHUR DLEACHT (ORDUITHE A DHAINGNIÚ) (Uimh. 2), 1953.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO DHAINGNIÚ ORDUITHE ÁIRITHE A RINNEADH FAOIN ACHT CHUN DLEACHTA D'FHORCHUR GO PRÁINNEACH, 1932. [8ú Nollaig, 1953.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS :—

Orduithe a dhaingniú.

1. —(1) Daingnítear leis seo na hOrduithe ar leithligh a luaitear sa dara colún den Sceideal a ghabhas leis an Acht seo agus a rinneadh faoin Acht chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach, 1932 (Uimh. 16 de 1932) .

(2) Na sonraí a luaitear sa chéad cholún agus sa tríú colún, faoi seach, den Sceideal a ghabhas leis an Acht seo maidir leis na hOrduithe a luaitear sa dara colún den Sceideal sin, is chuige amháin a cuireadh isteach sa Sceideal sin iad chun go mb'usaide tagairt do na hOrduithe sin agus iad d'aithint, agus, dá réir sin, ní dhéanfaidh aon ní sa chéad cholún sin ná sa tríú colún sin difir d'fhorléiriú, ná tórainniú ná rialú ar oibriú, an ailt seo agus an dara colúin den Sceideal sin.

Gearrtheideal.

2. —Féadfar an tAcht d'Fhorchur Dleacht (Orduithe a Dhaingniú) (Uimh. 2), 1953 , a ghairm den Acht seo.

AN SCEIDEAL.

Uimhir agus Bliain na nIonstraimí Reachtúla

Teideal

Abhar Ginearálta

Uimh. 197 de 1953.

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 307) (Líonra Mogall Sé-shleasach Iarainn agus Cruaí), 1953.

Dleacht d'fhorchur ar líonra mogall sé-shleasach iarainn agus cruaí.

Uimh. 198 de 1953.

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 308) (Sreangán, Barraí agus Teascáin Iarainn agus Cruaí), 1953.

An dleacht ar bharraí agus teascáin iarainn agus cruaí nach bhfuil ullamh ar fad d'athrú agus dleacht d'fhorchur ar shreangán iarainn agus cruaí.

Uimh. 217 de 1953.

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 309) (Abhrais Cadáis Singil), 1953.

Dleacht d'fhorchur ar abhrais cadáis singil.

Uimh. 229 de 1953.

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 310) (Málaí Láimhe, etc.), 1953.

An dleacht ar dhéantúis áirithe leathair d'athrú.

Uimh. 256 de 1953.

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 311) (Framaí Spéacláirí), 1953.

Dleacht d'fhorchur ar fhrámaí áirithe spéacláirí.

Uimh. 271 de 1953.

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 312) (Leathán-Ghloine agus Pláta-Ghloine), 1953.

An dleacht ar leathánghloine agus plátaghloine a mhéadú.

Uimh. 277 de 1953.

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 313) (Earraí Aispeiste), 1953.

An dleacht ar earraí áirithe aispeiste d'athrú.

Uimh. 287 de 1953.

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 314) (Gréithre Boird), 1953.

An dleacht ar chriada agus séin-earraí a mhéadú.

Uimh. 288 de 1953.

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 315) (Sreangán agus Cábla Leictreach), 1953.

An dleacht ar shreangán agus cábla leictreach d'athrú.

Uimh. 302 de 1953.

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 316) (Leachta Aimride i nGabhadáin Ghloine), 1953.

Dleacht d'fhorchur ar thuaslagáin áirithe insteallta.

Uimh. 312 de 1953.

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 317) (Páipéar Ionlainne), 1953.

An dleacht ar pháipéar ionlainne a leathnú.