11 1960


Uimhir 11 de 1960.


AN tACHT D'FHORCHUR DLEACHTANNA (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1960.

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO DHAINGNIÚ ORDUITHE ÁIRITHE A RINNEADH FAOIN ACHT D'FHORCHUR DLEACHT 1957.   [12 Aibreán, 1960.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Orduithe a dhaingniú.

1. —(1) Daingnítear leis seo na hOrduithe ar leithligh a luaitear sa dara colún den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus a rinneadh faoin Acht d'Fhorchur Dleacht, 1957 (Uimh. 7 de 1957) .

(2) Na sonraí a luaitear sa chéad cholún agus sa tríú colún, faoi seach, den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo maidir leis na hOrduithe a luaitear sa dara colún den Sceideal sin is chuige amháin a cuireadh isteach sa Sceideal sin iad chun go mb'usaide tagairt do na hOrduithe sin agus iad a aithint, agus, dá réir sin, ní dhéanfaidh aon ní sa chéad cholún sin ná sa tríú colún sin difir d'fhorléiriú, ná teorainniú ná rialú ar oibriú an ailt seo agus an dara colúin den Sceideal sin.

Gearrtheideal.

2. —Féadfar an tAcht d'Fhorchur Dleachtanna (Orduithe a Dhaingniú), 1960 , a ghairm den Acht seo.

AN SCEIDEAL.

Alt 1.

Uimhir agus Bliain na hIonstraime Reachtúla.

Teideal.

Abhar ginearálta.

(1)

(2)

(3)

Uimh. 3 de 1959 .

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 53) (Abhrais Ribí Leanúnacha de Shnáithíní de Dhéantús an Duine), 1959.

Dleacht a fhorchur ar abhrais phróisithe áirithe de shnáithiní de dhéantús an duine.

Uimh. 5 de 1959 .

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 54) (Uigí Feistiúcháin), 1959.

An dleacht ar uigí feistiúcháin a leasú.

Uimh. 6 de 1959 .

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 55) (Scannán Ileitéineach), 1959.

Dleacht a fhorchur ar scannán ileitéineach áirithe.

Uimh. 11 de 1959 .

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 56) (Coimeádáin Mhiotail), 1959.

Dleacht a fhorchur ar choimeádáin mhiotail áirithe.

Uimh. 16 de 1959 .

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 57) (Leathán, Stiall agus Scragall Ailimíne), 1959.

Dleacht a fhorchur ar leathán, stiall agus scragall ailimíne.

Uimh. 42 de 1959 .

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 58) (Húdaí agus Múnlaí do Hataí), 1959.

Dleacht a fhorchur ar húdaí agus múnlaí d'fheilt fionnaidh chun hataí a dhéanamh.

Uimh. 59 de 1959.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 59) (Formáin Ailimíne), 1959.

Dleacht a fhorchur ar fhormáin áirithe ailimíne.

Uimh. 67 de 1959.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 61), (Brú-Phíobáin Aispeiste), 1959.

Dleacht a fhorchur ar bhrúphíobáin áirithe aispeiste.

Uimh. 68 de 1959.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 62) (Téip Fhite), 1959.

Dleacht a fhorchur ar théipeanna fite áirithe.

Uimh. 82 de 1959.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 63) (Gléasra Soilsiúcháin Fhluarasaigh Leictreachais), 1959.

An dleacht ar ghléasra soilsiúcháin fhluarasaigh leictreachais a leasú.

Uimh. 86 de 1959.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 64) (Lámhainní), 1959.

An dleacht ar lámhainní cniotáilte olla a leasú.

Uimh. 94 de 1959.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 65) (Olann Iarainn agus Cruach), 1959.

An dleacht ar olann iarainn agus cruach a leasú.

Uimh. 97 de 1959.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 66) (Cathaoireacha Infhillte), 1959.

An dleacht ar chathaoireacha infhillte áirithe agus ar chompáirteanna dóibh a leasú.

Uimh. 98 de 1959.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 67) (Cuas-Earraí Gloineacha Maithnithe d'Iarann Oibrithe nó de Chruach Oibrithe), 1959.

An dleacht ar chuas-earraí gloineacha maithnithe áirithe d'iarann agus de chruach a leasú.

Uimh. 101 de 1959.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 68) (Coimeádáin Mhiotail le haghaidh Grúdaireachta), 1959.

Coimeádáin mhiotail áirithe a úsáidtear i dtionscal na grúdaireachta a dhíolmhadh ó dhleacht.

Uimh. 105 de 1959.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 70) (Feistis Luadóra de Chopar nó de Chumasc Copair), 1959.

An dleacht ar fheistis áirithe luadóra de chopar nó de chumasc copair agus ar chompáirteanna dóibh a leasú.

Uimh. 108 de 1959.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 71) (Cuinneoga Ime de Chruach Domheirgthe), 1959.

Dleacht a fhorchur ar chuinneoga ime de chruach domheirgthe agus ar chompáirteanna dóibh.

Uimh. 121 de 1959.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 72) (Cliabháiníní), 1959.

Dleacht a fhorchur ar chliabháiníní áirithe agus ar earraí den tsamhail sin agus ar chompáirteanna dóibh.

Uimh. 137 de 1959.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 74) (Leann Ull agus Leann Piorraí), 1959.

An dleacht ar leann úll agus ar leann piorraí a leasú.

Uimh. 145 de 1959.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 75) (Díghalráin, etc.), 1959.

An dleacht ar dhíghalráin, feithid-nimheanna, etc., a leasú.

Uimh. 151 de 1959.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 76) (Clúdaigh Urláir Theicstíleacha), 1959.

Dleacht a fhorchur ar chlúdaigh urláir theicstíleacha áirithe.

Uimh. 154 de 1959

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 77) (Feadáin Chairtchláir), 1959.

Dleacht a fhorchur ar fheadáin agus ar earraí dá samhail sin de chairtchlár nó d'ábhair dá shamhail sin.

Uimh. 155 de 1959.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 78) (Taibhléid Leighseacha), 1959.

Dleacht a fhorchur ar thaibh léid leighseacha áirithe agus ar ábhar réameasctha áirithe do thaibhléid den sórt sin.

Uimh. 156 de 1959.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 79) (Naftánáití Miotalacha, Triomadóirí Péinte agus Vearnaise), 1959.

Dleacht a fhorchur ar naftánáití miotalacha agus an dleacht ar thriomadóirí leachtacha áirithe le haghaidh péinteanna agus vearnaisí a leasú.

Uimh. 165 de 1959.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 80) (Capsúil Ailimíne), 1959.

Dleacht a fhorchur ar chapsúil ailimíne agus ar chompáirteanna dóibh.

Uimh. 183 de 1959.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 81) (Sreangán, Barraí agus Teascáin Iarainn agus Cruach), 1959.

An dleacht ar shreangán iarainn agus cruach áirithe a leasú.

Uimh. 184 de 1959.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh 82) (Líonra Mogaill Séshleasach Iarainn agus Cruach), 1959.

An dleacht ar shreanglíonra mogaill séshleasach iarainn agus cruach agus ar chompáirteanna dó a leasú.

Uimh. 212 de 1959.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 83) (Méithris agus Olaí), 1959.

An dleacht ar mhéithris agus olaí áirithe a leasú.